سر نیست آنچه بالا نگه داشته‌ای
بادکنکی‌ست بر داربست
دهن نیست آنچه بازش می‌کنی
سوراخی‌ست که سوراخ شده
مشت نیست آنچه گره کرده‌ای
سنگی‌ست که باید به سرت بخورد
که پایین بیندازی‌اش
گل بگیری دهانت را
نه! تو مال این حرف‌ها نیستی
تفنگ‌ات را بردار
به خیابان بریز
بگذار که حرف بزند
دلش را خالی کند

مصطفا صمدی

داربست” عنوان شعری است از مصطفا صمدی که در مجله فایل شعر دهم منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)