«تق تق»

تق تق تق
صدای در نیست
موسیقی آشپزخانه‌ست
که کفگیرش به ته دیگ
تق تق تق
صدای کفگیر نیست
صدای در‌ است
و مردی با حکم تخلیه
با کلت و شلوار
در رژه پشت در
تق تق تق
صدای در نیست
کفگیر نیست
صدای کفش‌های مردی‌ست
که بر پوست سرت خزیده
بر مغز استخوانت
و هی می‌خزد
هی زخم می‌زند
تق تق تق
صدای در است
صدای کفگیر
صدای کفش‌های …

مصطفا صمدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)