اولکا گریگاریی ایلیچ، عکاس ازبکستانی

چند عکس از بایگانی عکاس روس، اولکا گریگاریی ایلیچ، از رژه یکم ماه مه، روز بین‌المللی کارگر را می‌بینید. دورانی که هنوز برخی از زنان فرنجی، روسری محلی پوشیده‌اند، تعداد دیگری روسری سفید و آنهایی که در رژه شرکت می‌کنند کاملا بدون روسری‌اند.

این عکس در سال ۱۹۶۰ گرفته شده است. عکاس اولکا همراه رژه قدم زده و در سه خیابان اصلی آن زمان شهر سمرقند عکس برداشته است. این عکاس روس‌زبان زاده التای سیبری و اوکراینی اصل است که پس از جنگ دوم جهانی در بیست و یک سالگی به سمرقند سفر می‌کند و در دانشکده هنر مشغول تحصیل می‌شود.
او از نقاشان معروف مکتب نقاشی سمرقند است که آثارش در بسیاری از موزه‌های ازبکستان و سرتاسر شوروی نگهداری می‌شود.

در اینجا می‌توانید با نقاشی‌های او آشنا بشوید.

خیابان دانشگاه در مرکز شهر، بخش نوساخت سمرقند

 

میدان ریگیستان در بخش قدیمی شهر سمرقند

 

خیابان کارل مارکس در یخش نوساخت شهر سمرقند دهه شصت.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)