از بچه‌های خلف چیزی شنیده‌ای؟
ما بچه‌های خلفیم
مثلن، دموکراسی که به خانه آمد
مادرم تخت‌اش را جدا کرد
پدر، با جای‌نماز حق به جانب‌ش
به بانیان این روند لعنت فرستاد
و ما
ساکنان این اردوگاه کم اتاق
در انتظار آتش بس
گوش‌هامان به زنگ
کاسه‌هامان به دست


#مصطفا_صمدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)