جهان می‌تواند نابرابرى کند
غُصه‌های را به سومالی گره بزند
موشکی را به فلسطین
می‌تواند
زیر جهنم مرگیِ برمه دست‌خط بگذارد
بگذارد شویى در بُرج العرب
یا فنجانى چای سبز
روى میز میلیونرى در دل اقیانوس

جهان مانکنی‌ست در شانزه لیزه
گُرگی‌ست در وال استریت
زنی‌ست در کابل
که روسریاش در باد میسوزد

جهان می‌تواند نابرابرى کند

می‌تواند جهان
تو هم می‌توانی
می‌توانى به جان جهان
جهانِ این شعر بیفتى
که فُرم خوبی ندارد
و مثل من که سال‌هاست
فُرم خوبی ندارم
دست و دلش می‌لرزد

(مصطفا صمدی)
اجرای این شعر توسط شاعر در ساوندکلاود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)