صفحه‌ی ویژه‌ی

محمد جلالی (م.سحر)

شاعر، نویسنده ، بازیگرتئاتر ، مقیم پاریس

آخرین مطالب :


۱۲ اثر از م.سحر در باشگاه ادبیات


حقایقی درباره جمهوری‌خواهی‌های ایرانیان / م.سحر


طنزی در بارۀ نگاه روزنامه‌نگار چپ به شاعران کلاسیک ایران / م.سحر


 مرثیه ای برای بوم و بر و درد بی درمان/ م.سحر


خموشید ، خموشید / نفرین بر اهلِ دین / م.سحر


سخنی با اهل هنر و در باره گاهشماری در ایران


جان پدر کجاستی؟ م.سحر


اندر قتل هولناک معلم تاریخ و نماد آزادی بیان در فرانسه/م.سحر


نکته‌ای چند در باره شجریان / م.سحر


پهلوانان به دارند م.سحر


زخم کاری و هنگام رهایی دو شعر از : م.سحر


«وای بر ایرانزمین» و «آتش به اختیار» دو شعر از: م.سحر


از روسوفیلی تا چینو فیلی و « آمد کرونا!»/ م.سحر


سوگوارانه ای برای فریده / م.سحر


اشرار شمایید/م.سحر


مسجدست ایران… م.سحر


آدمیت اسیرِ عهدِ عتیق/ یک مثنوی از : م.سحر


دانایی/ توانایی و ۲ شعر در انتقاد از احمد زید آبادی


چند پرسش از محمد رضا نیکفر و همفکران او / م.سحر

خدای از روی انسان شرمسارست


در سوگ نوتردام / م.سحر


دادیم وطن که … از م.سحر


مزن باران * که شیخان میرِ مایند!


چند قطعه کوتاه اندر اوصاف روزگار ما


آیا شیعه پایۀ هویت ایرانی ست؟ پاسخی به مهاجرانی


بیانیه اتحاد «۱۰ سازمان سیاسی» برای تجزیه ایران / م.سحر


پیامی برای مخملباف/ از : م.سحر


دزد دینی (یک مثنوی از: م.سحر)ـ


در ستایش م.سحر / دکتر اسماعیل خویی و پاسخ م.سحر به خویی


بیانیه هنرمندان و فرهنگیان ایرانی مقیم پاریس*

آخرین نظرات توسط نویسنده محمد جلالی (م.سحر)

    نطری یافت نشد.