صفحه‌ی ویژه‌ی

kargah

آخرین مطالب :


در بازشناسی وجه تراژیک موقعیت معاصر


مبارزه‌ای که سر ایستادن ندارد: درباره‌ی قدرت جنبش دادخواهی – و شکنندگی‌اش


خیزش ژینا در مصاف با نمودهای جان‌سخت واپس‌گرایی – به‌بهانه‌ی جنجال امیر تتلو و پارادوکس هوادارانِ میلیونی‌اش


سالگرد خیزش ژینا و پرسش از «بدیل خیابان»


خیزش در سودان: مصاحبه با رفقای سودانی | نشریه‌ی ماتریالیسم تاریخی


کمیته‌های مقاومت محلات در سودان – از تداوم مقاومت مردمی تا تدوین منشور سیاسی انقلاب


تزهایی درباره‌ی مسیرهای کنونی مواجهه‌ی قدرت‌ها با قیام ژینا


درباره‌ی معنای همبستگی در اینجا و اکنون | متن سخنرانی در تجمع همبستگی با خیزش مردمیِ ایران


چرا تحلیل سرمایه‌داری کلید درک جوامعِ ما باقی می‌ماند؟ مصاحبه‌ی نشریه‌ی ژاکوبن با نانسی فریزر


نو-اورآسیاگرایی در روسیه‌ – درباره‌ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی


درس‌های کانادایی از مناسبات جهانی سلطه: سرفصل دل‌دادگی به دولت ایران


گزارشی فشرده از جنبش کارگری ایران | متن سخنرانی در تظاهرات اول ماه مه – آلمان


سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه


ستمدیده و ستمگران – سوءرفتار سیستماتیک با مردان


درباره‌ی فمینیسم سرمایه‌دارانه – مسیرهای ادغام کنش‌گری فمینیستیِ فردگرایانه در سرمایه‌داری


تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست


نقطه‌ی شروعِ مبارزه، ضرورت است | گفتگو با دِبورا نونِس – از اعضای سازمان‌دهنده‌ی جنبش کارگران بی‌زمین (برزیل)


نگاهی از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب


درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران


از اسطوره‌ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته – در حاشیه‌ی قیام تشنگان در خوزستان


از اعتصابات کارگران پیمانیِ صنایع نفت‌وگاز ایران تا مبارزات جهانی طبقه‌ی کارگر


رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی | متونی درباره‌ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ


تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا


در گرامی‌‌داشت یاد و آرمان آبان ۹۸


از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی


فقر را صرفاً رنگین‌تر نکنیم!


پیوند ناشاد مبارزه‌ی ضد راسیستی و سیاست هویت


نکاتی درباره‌ی کاستی‌ها و قابلیت‌های فضای مجازی


بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا


نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری

آخرین نظرات توسط نویسنده kargah

    نطری یافت نشد.