صفحه‌ی ویژه‌ی

دیوید اعتباری

دیوید اعتباری همراه با نازنین افشین جم سازمان کودکان را اعدام نکنید را تشکیل داد (Stop Child Executions) و سپس به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی‌ "ایران سکولار" به دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخت. وی در حال حاضر با " جبهه‌ دموکراتیک ایران- برون مرزی " همکاری می‌کند.

آخرین نظرات توسط نویسنده دیوید اعتباری

    نطری یافت نشد.