download2 - Copy
درس ۲۰۱۴: صعود و پیروزی از آن‌ آنهاییست که هدف برد دارند . با دفاع نمی‌توان پیروز شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)