صفحه‌ی ویژه‌ی

Bahar-Naimi

آخرین مطالب :


افسانه و افسون طبقه‌ی «متوسط»

گاهشمار جان‌باختگان

گاه‌شمار تعدادی از جانفشانانِ سازمان رزمندگان آزادی طبقه‌ی کارگر – بخش سوم و پایانی

گاهشمار جان‌باختگان

گاه‌شمار تعدادی از جانفشانانِ سازمان رزمندگان آزادی طبقه‌ی کارگر – بخش دوم

گاهشمار جان‌باختگان

گاه‌شمار تعدادی از جان‌باختگان «سازمان رزمندگان آزادی طبقه‌ی کارگر» – بخش اول


مزد و تورم


کالای «نیروی کار»


طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»


گفتگوی سایت «دموکراسی رادیکال» با کمال خسروی

مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی

مالکیت جمعی، اداره‌ی شورایی


فریفتاری وارونگیِ واقعی


سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن


ذات، پدیدار، فرانمود

گامی تازه در نقد مارکسی

گامی تازه در نقد مارکسی


خیزش‌های امروز، انقلاب فردا


کمال خسروی: گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس


خیزش آبان و رویکرد نقد


سرکوب هویت رژیم است


ستم علیه زنان و تکلیف ما


روشنفکران و کارگران


جامعه‌ی جهانی بدون پول


اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس


«گوش کن آدمک» براساس ایده‌ای از ویلهلم رایش


نقد منفی، نقد مثبت


سرکوب هویتِ رژیم است


کار مجرد و سوسیالیسم


هستی‌شناسی بدن زن: نقطه‌ی آغاز خشونت یا پایان آن؟


یک سالگی «نقد»


بیژن جزنی: به‌سوی نظریه‌یِ دموکراتیکِ جبهه‌ی رهایی‌بخش


از سرمایه‌داری ایران تا سرزمین عجایب روشنفکران


چنگ در چشمان دشمن، زانوان بر سینه‌اش!

آخرین نظرات توسط نویسنده Bahar-Naimi