بایگانی

ایران در توافق آیندە عراق و آمریکا

ویروس کرونا با اعتراض‌های سیاسی چه کرد؟

مصاحبه با ابراهیم علیزاده درباره تداوم اعتراضات توده‌ای در عراق و تعمیق بحران حکومتی

اعتراضات توده‌ای در عراق خطری برای مصالح هیأت حاکمه فاسد

موهبت ترور یک قصاب برای جمهوری اسلامی!

استراتژی رژیم اسلامی در پاسخ به ترور قاسم سلیمانی و اهمیت شعار صلح از سوی ازادیخواهان

کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم!، از محمد شوری

جنگ نیمه نیابتی در عراق، خطری مدهش برای مردم عراق و ایران!

کارنامه دو ماهه خیزش انقلابی در عراق

هنر نامرئی‌کردن استعمار: نگاهی دیگر به رخدادهای عراق

بیانیه تظاهرکنندگان عراق به سه زبان برای مردم ایران

گفتگو با حسن شمسی عضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران در رابطه با خیزش های توده ای دوره اخیر

پیام «سانسور نشده» دختر معترض عراقی به زبان فارسی به خامنه ای و قاسم سليماني

مرگ البغدادی هیچ چیزی را در وضعیت داعش تغییر نخواهد داد

استفتا از عبدالکریم

شایسته ترین پشتیانی از اعتراضات لبنان و عراق گسترش مبارزه در ایران است

پارچه نوشته‌ی مطالبات معترضان عراقی (صحنه ای از انقلاب عراق)

نعم نستطيع! آری ما میتوانیم! (صحنه ای از انقلاب عراق)

پيام دبير كل شوراى مديريت گذار به دمکراسی در ایران به ملت عراق

گذار از جمهوری اسلامی

چهارچوب قانونی!

فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟

نه بعث, نه ایران, نه بارزانی, نه مقتدی, نه سیستانی

مردم می خواهند سیستم را براندازند

تاریخ مصرفِ بصیرت

دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی

روایتی از درون اعتراضات عراق «الشعب یرید اسقاط النظام»

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

گرافیتی‌های شهری: در همبستگی با معترضان سرکوب‌شدۀ عراق

بیانیه جمعی از فعالین سیاسی مدنی در حمایت از مردم عراق

عصیان تهیدستان عراق علیه حکام اسلامی ایران و عراق!