بایگانی

صدارت- فروپاشی از درون، یکی از طرق محتمل سقوط فیزیکی رژیم، به‌مناسبت سالروز سقوط شوروی. من چه کنم!؟

صدارت: راه حل فلسطین و اسرائیل(بحث صوتی/تصویری): یک کشور! و نه دو کشور!

صدارت: وظیفه و تکلیف من در رابطه با خشونت‌ها

صدارت- گفتگویی با نسل نفی‌کننده‌ی «انقلاب» با نسل انقلاب

درخواست خفت بار “شاه” در بارۀ رأی دادگاه لاهه

صدارت- ما مردم، به‌کمک هم‌دیگر، جنگ‌افزارهای رژیم را بی‌اثرتر کرده‌ایم! ما رژیم را ضعیف‌تر کرده …

صدارت- سی‌وپنجمین سالگرد کشتارهای جمعی تابستان ۱۳۶۷، اوج فاجعه ملی جنایت‌ها علیه بشریت در دهه ۱۳۶ …

صدارت: اختلافات و اعترافات اخیر حافظان نظام، دلیل دیگری برای موفقیت‌آمیز و نیز ادامه‌یاب بودن جنب …

صدارت : مجموعه‌ای از مطالب درباره کودتای خرداد ۱۳۶۰ – “شاید ۹۰ – ۹۹٪ ایرانیان از واقعیات کودت …

صدارت: چگونه می‌توانم قتل‌های دولتی را متوقف کنم؟

تو نگو همه به‌جنگند و ز صلح متن چه آید -- تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز

صدارت: وکالت‌گیت! وکالت به «شاه‌زاده» ما را ملزم به ارجاع به «شاه» می‌کند! ایشان از خود چه دارد؟

صدارت :تجاوزها به حقوق و خشونت‌های اقتصادی، بازدارنده‌ای مهم از برپایی، و پویایی، و پیش‌برد مردم …

صدارت- مشکلات بهداری و بهزیستی، مشتی از خروارها بی‌کفایتی و فساد و خشونت

صدارت: نفی حجاب اجباری، نفی اکراه و زور، انقلاب اسلامی، انقلاب در اسلام

صدارت: روز کارگر، روز معلم، روز جهانی آزادی رسانه‌های خبری، روزهای مردمی

صدارت- امکان تحلیل مسائل را چه کسی دارد؟ فاقد تحلیل کیست؟ مردم؟ یا قدرت؟

صدارت- برخی گزینه‌های رژیم برای ادامه حیات خود

صدارت- کنگره؟ مجلس؟ شورا؟ رهبر؟ سخنگو؟ و راه حل دموکراتیک و مردمی

صدارت- روش پیروز مبارزه: تداوم فعالیت‌ها، واکنش نشدن، نقش و جایگاه بانوان، هشیاری در جنگ روانی

تو نگو همه به‌جنگند و ز صلح متن چه آید -- تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز

صدارت: مسابقه دویدن صد متر، یا ماراتون، یا…؟ به تاریخ بنگریم!

صدارت- جمهوری‌خواه کیست؟ همبستگی و همکاری با چه کسی؟

صدارت- عید ۱۴۰۲، دردِ دل نوروزی

صدارت: اصلاحِ قدرت!!؟

صدارت- حملات شیمیایی به جوانان، نمایشی از درماندگی و بی‌چارگی رژیم

صدارت- کجای کاریم؟ قشر خاکستری!؟

صدارت- منشور‌ها و نکاتی که می‌توانند اتحادآور و یا تفرقه‌انداز باشند

صدارت- «نخبه» و نخبه‌گرایی!؟

صدارت: انقلاب و محک ارزیابی، و معیار تصمیم نه تنها در انقلاب، بلکه حتی در تمام امور روزمره.

صدارت: چهلم قتل فرزندانمان آقایان کرمی و حسینی، بررسی رویدادها

صدارت- معیار ارزیابی کنش‌ها، برای حمایت و یا نفی آن‌ها