بایگانی

لوگوی نبض‌ایران

راه‌‌کارها و دستورالعمل‌های مرتبط با تشکیل گروه‌های محلی و سازمان‌های مدنی

لوگوی نبض‌ایران

راهنمایى بر اجراى ممیزی اجتماعى در آفریقاى جنوبى

پایش در سطح محلی

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استناد به شواهد

لوگوی نبض‌ایران

نکته‌ها و دست‌افزارهایی برای برپایی سازمان مردم نهاد

NGO

راهنمای تأسیس و ثبت سازمانهای جامعه مدنی در ایران

در انتخابات شوراهای شهر و روستا به چه نامزدی رأی دهم؟

پایش اجرای تعهدات دولت

چطور جامعه مدنی در زیمبابوه اجرای تعهدات دولت در زمینه تقسیم قدرت با مخالفین را پایش کرد؟

نظارت بر انتخابات

راهنمای جامع نظارت بر انتخابات توسط سازمان‌های مردم نهاد (سمن)

گزارش سایه

فعالان مدنی چطور می‌توانند وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ببرند؟

راهنمای گام به گام برنامه‌ریزی برای کارزار انتخاباتی

راهنمای گام به گام برنامه‌ریزی برای کارزار انتخاباتی

پروژه پایش مجلس اردن

بررسی موردی – پروژه پایش مجلس در کشور اردن

انیمیشن – عناصر یک آموزش خوب – چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی - ۱

تفاوت تدریس با تربیت – چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

قدرت رأی شهروندان استان‌های ایران

مروری بر انتخابات ۹۴ در نبض‌ایران

چرا در انتخابات شرکت کنم؟ (انیمیشن)

تفکیک حوزه‌های انتخابیه کشور بر پایه تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس

نقشه حوزه‌های انتخابیه کشور بر پایه تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس – ۱۳۹۳

موازنه قدرت انتخابی و انتصابی در ایران

نمودار موازنه قدرت‌های انتصابی و انتخابی در ایران

لوگوی نبض‌ایران

راهنمای جیبی نظارت شهروندی بر اجرای روند انتخابات در ایران

مجلس ایران

تحلیل: استانی شدن و آینده روند انتخابات در ایران

صدای سیاسی چیست؟ چرا اهمیت دارد، و چگونه می‌تواند موجب تغییر شود؟