درک این موضوع که آیا تدابیر برای اصلاح و بهبود امور، اوضاع را بهتر کرده، تغییری ایجاد نکرده یا وضع را بدتر کرده نیازمند نظارت در طول دوره‌ای زمانی است. این کار را پایش می‌نامند. با روش‌های برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی بیشتر آشنا شوید.

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

پایش در سطح محلی

پایش در سطح محلی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com