این نمودار، موازنه بین نهادهای قدرت انتصابی و انتخابی در کشور را بر اساس قانون اساسی نمایش می‌دهد. در این نمودار می‌توان دید که چگونه بیشتر قدرت در کشور تحت سیطره رهبری به دور از قضاوت عمومی قرار گرفته و چگونه رهبری با کمک شورای نگهبان می‌تواند بر نهادهای انتخابی از جمله مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد خود او را دارد، نفوذ و کنترل داشته باشد.

موازنه قدرت انتخابی و انتصابی در ایران

موازنه قدرت انتخابی و انتصابی در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com