“خرداد ماه انتخابات در ایران است، برخی از تاریخ‌سازترین انتخابات‌های ایران در این ماه رخ داده‌اند. اما انتخابات تنها یکی از روش‌هایی است که مردم می‌توانند صدای سیاسی‌شان را بلند کنند.
این مقاله تحت عنوان «صدای سیاسی چیست؟ چرا اهمیت دارد، و چگونه می‌تواند موجب تغییر شود؟» توسط موسسه توسعه خارجی (ODI) منتشر شده و تلاش می‌کند صدای سیاسی را تعریف کرده، قابلیت‌های آن به‌عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر را توضیح داده و برخی محدویت‌های آن را شرح دهد. این پژوهش روش‌هایی را تعریف می‌کند که شهروندان می‌بایست با استفاده عمومی از آن خواسته‌های‌شان را به پیش ببرند، روش‌هایی از قبیل جنبش‌های اجتماعی، اعتراضات و تصمیم‌گیری مشارکتی. روش‌های شرح داده شده همچنین نشان می‌دهد که داشتن صدا به تنهائی متضمن ایجاد تغییر نیست، بلکه سازمان‌دهی جمعی نیز در این راه بسیار حیاتی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com