یکی از جنبه‌های تشویق به مسئولیت‌پذیری مقامات پایش اجرای تعهدات دولت است. این که دولتمردان به وعده‌هایی که می‌دهند پایبند بمانند و آن را تا به سرانجام دنبال کنند. پس از آنکه حکومت دیکتاتوری در کشور زیمبابوه قبول کرد تا قدرت را با احزاب مخالف تقسیم کند، نهادهای مدنی در آن کشور شروع کردند به پایش اجرای تعهدات دولت در این زمینه. با روش‌ها آنان بیشتر آشنا شوید:

 

پایش اجرای تعهدات دولت

پایش اجرای تعهدات دولت

 

پایش اجرای تعهدات دولت زیمبابوه (pdf)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)