بایگانی

به هیچ کس وکالت نمی دهیم!: کمپین «وکالت نمی دهم» را امضا کنید

ایستادگی نهاد خانواده در برابر حکومت اسلامی؛ بررسی ریشه‌های انقلاب نوپای ایران

اقتصاد در نظام ولایت مطلقه فقیه و علل فقر میلیونی در ایران

امیرارجمند: بخش وسیع جامعه از نظام عبور کرده‌اند

معنی عملی شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند بره گم بشه» چیست؟!

آیا برای حاکمیت ولایت فقیه راهی برای بازگشت باقی مانده است؟

آیا برای حاکمیت ولایت فقیه راهی برای بازگشت باقی مانده است؟

بیانیه تحلیلی شماره ششم مجامع اسلامی ایرانیان :در اهمیت استقلال جنبش عمومی مردم ایران

آیا مردم مخالف نظام ولایت مطلقه فقیه، ضد حکومت دینی هستند؟

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

پیشگیری از سونامی ولی فقیه سوم!

ولایت فقیه پایان مشروطیت

ولایت فقیه اگر پیاده شود از برکت آن همه در رفاه و آسایش خواهند بود!

ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد!

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری تفکیک روحانیت از سیاست است!

نظام ولایت مطلقه،رژیم حاکم بر ایران حاصل انقلاب یا نتیجه کودتا

رئیس جمهور هیچ کاری بدون موافقت مراجع تقلید انجام ندهد!

ولایت فقیه به این شکل، ولایت روحانیت است!

در قانون اساسی پیچ و مهره ها جوری سفت شده که همه چیز برگردد به ولایت فقیه!

کو حاکمیت ملی؟ کو جمهوری؟

مگه شما قابل آدم هستید؟ دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم!

ولایت فقیه  به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله!

ما این نظر را قبول نداریم که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آن ها حکومت کند!

ولایت فقیه نه تنها مورث دیکتاتوری نیست، به هیچ وجه هم حاکمیت ملی را نفی نمی کند!

آیا اصل ولایت فقیه خنثی گر حاکمیت مردم است؟!

در قانون اساسی مساله رهبری مطرح شده، نه رهبری دمکراسی!

ولایت فقیه فوق دمکراسی است؛ رهبر قسمت کوچکی از اختیارات را دارد!

در بحران فقدان رهبری؛ رضا خانی سپاهی و فقیه؟!

مجموعه ی حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران. بخش دوم از فصل دوم

مخالفت در حوزه‌های آخوندی با ولایت فقیه

مخالفت در حوزه‌های آخوندی با ولایت فقیه