بایگانی

انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ ازکجا آغاز کنیم؟ – محمد شوری

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

اصلاحات از درون؛ گفت‌وگو با علیرضا رجایی: بن‌بست کنونی حاصل شعار بازگشت به پیش ‌از ٨٨ است

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)

مذاکره ورابطه باآمریکابقای ولی فقیه بعدی!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

چنین روزی در چند سال پیش( مجموعه فروردین ماه)

در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست! – محمد شوری

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

https://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/32913-2019-04-03-08-15-27.html?Itemid=0

هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/

سرنظام(ولایت فقیه)برتن آن(جمهوریت)باهزارمن سریش نمی چسبد!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!

پروژه ققنوس!

مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!(محمد شوی)

با انقلاب 57 چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

درباب «اندیشمند و نواندیش دینی»

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

فریب و غش در معامله؛وقتی قورباغه جای قناری رنگ می شود

ایدئولوژی تحریم!

سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!

نجات ایران یا حراست از ولایت فقیه

دولت سایه…قسمت چهارم

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

در باره ی دولت سایه // قسمت دوم

درباره دولت سایه(قسمت اول)

براندازی مصلحانه؟!

چهارراه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه!

همیشه پای یک روحانی درمیان است!

اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی علیه فساد نهادینه شده در تاروپود نهاد ولایت فقیه است