بایگانی

اعدام بس است – برنامه ۱۹۸

اعدام بس است - برنامه ۱۹۵

اعدام بس است – برنامه ۱۹۵

آتش جواب اعدام

آتش جواب اعدام

نگاهی به سرگذشت شهید قیام مهران عباسپور اقدم

نگاهی به سرگذشت شهید قیام مهران عباسپور اقدم

آخرین گزارش جاوید رحمان در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد

بازخوانی یک نسل‌کشی

وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۹

وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۹

نامه‌ای از زندان اوین: سپیدی موهای مادرم به من امید روشنایی می‌دهد

گزارشی فاجعه بار از آزادی کشی و سرکوب در ایران!

نامه‌ نسرین ستوده از زندان اوین – مرداد ۹۸

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

بیانیه مشترک ۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر برای درخواست تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل …

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

تصویب قطعنامه‌ درباره وضعیت حقوق بشر ایران از سوی کمیته سوم سازمان ملل متحد

ابراز نگرانی نمایندگان پارلمان بریتانیا درباره موارد گسترده از نقض حقوق بشر در ایران

واکنش ایران به بیانیه حقوق بشری پارلمان اروپا: «ما چنین ادعاهایی را فاقد هرگونه اعتبار تلقی می‌کنی …

روایتی تلخ از سفری شیرین