بایگانی

شماره ۹۶ مجله حقوق ما: دیه

دادگاه‌های ویژه؛ «مثله شدن عدالت پای مصلحت»

شماره ۹۵ مجله حقوق ما: برابری در حق طلاق

با حکم رئیس دادگاه‌های انقلاب، پروانه وکالتم برای ۱۴ سال ابطال شد

«هر جامعه‌ای سزاوار مجرمانی است که خود پرورانده است»

پیام درفشان در گفت‌وگو با حقوق ما: قضات در تمامی حوزه‌ها می‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند

شماره ۹۴: کاهش عناوین مجرمانه: وقتی همه چیز جرم است

شماره ۹۳؛ «د انقلاب بهمن ۱۳۵۷» در جمهوری اسلامی

حق تحصیل؛ حق نقض شده از کودکان افغان در ایران از گذشته تا امروز

هر دو روی سکه پناهندگی

محدودیت وکلا و تأثیر آن در بازبینی پرونده‌های جرائم مواد مخدر

شماره ۹۲ مجله حقوق ما: حقوق پناهندگان در ایران

نقد قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با دنیا رضایی

شماره ۹۱ مجله حقوق ما؛ نقد قانون جدید مبارزه با مواد مخدر پس از یک سال

مهری جعفری در گفت‌وگو با «حقوق ما»: قانون حمایت از همجنسگرایان؛ دور اما دست‌یافتنی

شماره ۸۸ مجله حقوق ما: حقوق اقتصادی

«سالمندان نیازمند حمایتند»؛ آسیب‌شناسی و پیشنهادهای حقوقی

سالمندان و قوانین در ایران

جای خالی قانون جامع سالمندان

اجرای قصاص عضو «نوعی وحشی‌گری می‌خواهد که در کادر پزشکی وجود ندارد»

اخلاق پزشکی و قانون قصاص

«معاینه بکارت» و قانون

نقض حقوق خانواده زندانیان: سوءاستفاده از اختیارات قانونی

حقوق خانواده زندانیان در ایران؛ یک خلاء قانونی

صالح نیکبخت: به قوانین موجود تیر خلاص زده‌اند

شیرین عبادی: مبارزه با فساد اقتصادی باید از شخص لاریجانی و قوه قضائیه شروع شود

فرامین سلطانی و احکام حکومتی؛ از خمینی تا خامنه‌ای

قاسم شعله‌سعدی: مشکل را باید در خود قانون اساسی جست

شماره ۸۲ مجله حقوق ما: ادله اثبات جرم در ترازوی عدالت

اسلام، مهریه و نابرابری جنسیتی / گفت‌وگو با حسن فرشتیان