بایگانی

طرح صیانت یا دمل چرکین در مغز خامنه‌ای؟

طرح صیانت یا دمل چرکین در مغز خامنه‌ای؟

طرح صیانت: دومین تلاش جدی ایران برای عبور از سانسور سنتی

اقتدارگرایی دیجیتال؛ طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران

طرح صیانت از افسانه‌ی جمهوری اسلامی

منافع اقتصادی طرح صیانت

منافع اقتصادی طرح صیانت

صیانت ضمانت جنایت

بیانیه مشترک؛ هشدار ۵۵ سازمان حقوق بشری درخصوص طرح «صیانت»

“طرح صیانت” – طرحی از ستاره گلپایگانی

طرح صیانت و محکومیت بین‌المللی حکومت ایران

طرح صیانت و محکومیت بین‌المللی حکومت ایران

خَر برفت و خَر برفت: هفت نکته در نقد نسخه جدید طرح صیانت

طرح صیانت را اجرا نکرده افتادند به جان ملت و فعالین

طرح صیانت؛ مرهم یا استخوان لای زخم برای خامنه‌ای

طرح صیانت؛ مرهم یا استخوان لای زخم برای خامنه‌ای

ابرآروان: زندانبان اینترنت ایران

صیانت ضمانت جنایت

گرافیتی علیه طرح صیانت

اعتراض خیابانی به طرح انسداد اینترنت

سرنوشت فضای مجازی کشور به دست چه کسانی سپرده شد؟ / هر آنچه از سوابق و نظرات اعضای تشکیل دهنده کمیسیو …

دیالوگ هفته: طرح فاشیستی “صیانت از فضای مجازی” و سه هدف محوری آن

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر علیه طرح صیانت مجلس: دور زدن قانون اساسی دور از چشم مردم

«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِ استمرارِ آزادی ستیزی»!

طرح صیانت و بن‌بست‌های خامنه‌ای

طرح صیانت و بن‌بست‌های خامنه‌ای

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران در مخالفت با طرح تشدید سانسور فضای مجازی

کابوس‌های دیکتاتور – طرحی از ایمان رضایی

سانسور و کنترل اینترنت تحت عنوان صیانت از کاربران فضای مجازی – تبعات این طرح برای جامعه ال‌جی‌بی …

طرح صیانت

درباره طرح صیانت

سه راه برای مقابله با طرح صیانت از فضای مجازی

مخالفت گسترده شهروندان با طرح‌های محدودکننده اینترنت