▪️این طرح بدون روشن شدن سرنوشتش در مجلس به صورت خاموش و مرحله به مرحله کلید خورده است.

▪️راستی اگر قرار باشد ارز ترجیحی را بردارند تا قیمت ها به نرخ آزاد به مردم برسد و شوک تازه ای به مردم تحمیل کنند، بدیهی است که هم باید طرح کفالت (استقرار نیروهای سپاه در پنج منطقه «مساله دار» تهران) را اجرا کنند، هم گروه بزرگی از فعالین کارگری را با هدف ارعاب به نهادهای امنیتی احضار کنند و هم اینترنت را تا هر جا که ممکن است ضعیف کنند که صدای اعتراضی به گوش نرسد و فضای مجازی به فضای دادخواهی کارد به استخوان رسیده های سیاست های حاکمیت تبدیل نشود.

▪️طرح صیانت ضلع مهمی از سرکوب در شرایطی است که زمین زیر پای نظام سخت به لرزه درآمده و آبان از راه رسیده است.

 

#صیانت=ضمانت جنایت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)