بایگانی

همگرایی در مسیر ایجاد بلوک طبقاتی نیروهای هم سرنوشت ضرورت شرایط کنونی است

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری ایران شد  

وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی و تمدید بازداشت وی!

به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت: تنوع درسازمان یابی ک …

تجمع اول ماه مه جلوی مجلس 98

دخالت اول ماه مه و ملاحظاتی تاکتیکی

یادداشت کارگری هفته

اعتراض سندیکای شرکت واحد به نمایش “طراحی سوخته”!

بیانیه اتحاد بین المللی: کمپین دولتی-امنیتی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می‌کنیم

۳۲وکیل دادگستری خواستار آزادی رضا شهابی شدند

تشریح وضعیت جسمانی رضا شهابی در گفت‌وگو با همسرش ؛کسی کاری نکرده…

مغایرت امنیتی‌کردن فعالیت کارگری با مقررات داخلی و بین المللی / همچو منست او هی مزنیدش

می‌ترسم هر صدای زنگی، خبری از یک فاجعه باشد

تجمع فعالان کارگری، معلمان و دانشجویان در حمایت از رضا شهابی

پنج سندیکای کارگری در فرانسه خواستار آزادی فوری رضا شهابی شدند

«کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل» خواستار آزادی فوری رضا شهابی شد

از شهرداری مانده، از شورا رانده

سندیکای واحد ، تبصره ٢ و مزد “پایه “

زندگی شایسته با مزدی عادلانه حق مسلم ماست

رضا شهابی،فعال کارگری زندانی، همچنان در بیمارستان خمینی تهران بستری است