بایگانی

گزارشی از سفر ۵ هفته‌ای نمایندگان جنبش کارگری و معلمان ایران به اروپا

انتقال رضا شهابی به بیمارستان/ بازگشت مجدد به زندان اوین

تظاهرات در میلان برای آزادی رضا شهابی، برای آزادی فعالین کارگری

انتقال رضا شهابی به بند ۲۰۹ زندان اوین

کانون نویسندگان ایران سرکوب تجمع اعتراضی در حمایت از رضا شهابی را محکوم کرد

تشریح وضعیت جسمانی رضا شهابی در گفت‌وگو با همسرش ؛کسی کاری نکرده…

مغایرت امنیتی‌کردن فعالیت کارگری با مقررات داخلی و بین المللی / همچو منست او هی مزنیدش

بداد رضا شهابی برسیم

یادداشتهای سیاسی , در حاشیه هفته

نامه سرگشاده: خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس ظالمانه

دو اطلاعیه در باره سکته رضا شهابی، کارگر زندانی

جنایت نامحسوس و حربه‌ی بازی با اعداد جهت اعمال فشار روانی مضاعف بر رضا شهابی!

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی شد

اعمال فشار مسئولان زندان رجایی شهر بر رضا شهابی: «امضا کن خودت با انتقال به بیمارستان مخالف هستی»

خودداری مسئولان از اعزام رضا شهابی به بیمارستان علیرغم وخامت حال

دفاع از مبارزات یک زندانی سوسیالیست یا فراخوانی به احیای انترناسیونالیسم

می‌ترسم هر صدای زنگی، خبری از یک فاجعه باشد

رضا شهابی، زندانی سیاسی را آزاد کنید!

فراخوان تجمع برای رضا شهابی در مقابل وزارت کار

از زندانی سیاسی رضا شهابی حمایت می‌کنیم

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان اعتصابی رجایی شهر؛ محرومیت از حق درمان و انتقال به انفرادی

پس از یک ماه اعتصاب غذا؛ وضعیت نامساعد رضا شهابی در رجایی شهر و محرومیت از حق درمان

تجمع فعالان کارگری، معلمان و دانشجویان در حمایت از رضا شهابی

گزارش یک دیدار: امیدوارم ترشی‌های پاییز را با رضا درست کنم

پنج سندیکای کارگری در فرانسه خواستار آزادی فوری رضا شهابی شدند

کروبی، شهابی، زندانیان رجایی شهر

«کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل» خواستار آزادی فوری رضا شهابی شد

بازگشت رضا شهابی به زندان رجایی شهر کرج در پی اعمال فشار بر وثیقه گذاران

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل: «فعالان کارگری را آزاد کنید»

دادستانی تهران رضا شهابی را به زندان فرا خواند