بایگانی

رضا شهابی

رضا شهابی: در کنار کارگران ایران بایستید

نامه فعالین کارگری به نسل جوان

نامه کارگر زندانی رضا شهابی به فرهاد میثمی

نامه سرگشاده رضا شهابی، فعال کارگری زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ت …

سندیکای کارگران شرکت واحد احکام‌ ظالمانه شش سال حبس تعزیری و دو سال تبعید و ممنوعیت فعالیت علیه کا …

رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، و رسول بداقی به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان به دادگاه اعزام نشدند

بن بست سناریوی نخ نمای اطلاعاتی با مقاومت درخشان فعالین کارگری و معلمی زندانی

صد روز گذشت؛ رضا شهابی با وخامت جسمانی شدید همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین بلاتکلیف رها شده است

بیانیه سندیکای شرکت واحد: به آزار و اذیت خانواده‌های فعالان کارگری و معلمان پایان دهید

نامه سندیکاهای فرانسه خطاب به رضا شهابی و حسن سعیدی برای پایان دادن به اعتصاب غذا

جان سندیکالیست‌های ایرانی، رضا شهابی و حسن سعیدی در خطر است!

در خواست اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد برای پایان اعتصاب غذای رضا شهابی و حسن سعیدی

وخامت حال جسمانی رضا شهابی و حسن سعیدی در اعتصاب غذا در انفرادی زندان اوین

نامه سرگشاده خانواده‌های: جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا ش …

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل: ایران باید فعالان اتحادیه‌ای را از یوغ شکنجه‌های وصف ناپذیر آزا …

جان‌ رضا شهابی درخطر است – قرار بازداشت حسن سعیدی تمدید گردید

گزارش دبیرکل سندیکای س اف د ت در اختتام پنجاهمین کنگره سندیک

اطلاعیه اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در رابطه با اعتصاب غذای رضا شهابی و‌ تداوم …

فوری – مراجعه خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی کارگر زندانی به دادسرای زندان اوین

اطلاعات و سیما به شعور مردم توهین می کنند؛ یک «طراحی سوخته» دیگر

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری ایران شد  

وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی و تمدید بازداشت وی!

پرونده سازی، بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب، محکوم است

تهدید رضا شهابی را محکوم کنیم!

تهدید جانی عملی رضا شهابی و خانواده‌‌اش

گزارش کامل سفر رضا شهابی به فرانسه در ماه مه ۲۰۱۹ ‎

یادداشت های جنبش کارگری: اینست اهمیت طبقاتی و تاریخی سفر رضا شهابی

پاریس: دیدار رضا شهابی با مسئولین اتحاد سندیکایی همبستگی – سولیدر Solidaires

درباره موج حملات سایبری حکومت ایران و پیروان آن علیه سندیکای کارگران واحد و رضا شهابی

سخنرانی رضا شهابی در کنگره «س ژ ت»