کارگر و معلم زندانی آزاد باید گردد

وضعیت بلاتکلیفی فعالین کارگری و معلمی زندانی در شرایطی که بازجویی های آنان به پایان رسیده و سناریوی نخ نمای اطلاعاتی با مقاومت درخشان آنان بکلی بی اثر شده، به روشنی ماهیت ضد کارگری موج بازداشت و پرونده سازی صورت گرفته را روشن می کند.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خود بهتر از همه می دانستند و می دانند که هیچ ارتباطی میان کارگران و معلمان بازداشت شده و هیچ دولت و نهاد دولتی ای در هیچ کشوری از جهان هرگز وجود نداشته و “توطئه” ای در میان نبوده است. آنها صرفا دنبال بهانه ای بودند تا در شرایطی که چاقوی تیز جراحی اقتصادی را بر گلوی مزد و حقوق بگیران جامعه تیزتر کرده بودند، مطالبه گران پیگیر کارگری و نمایندگان شجاع و مستقل کانون های صنفی معلمان را به اسارت ببرند تا امکان همگرایی و هم افزایی کارگران و معلمان در جامعه کارگری را هر چه بیشتر تضعیف نمایند و ارتباط طبیعی میان فعالین کارگری و حامیان جنبش های کارگری و سندیکاهای کارگری و معلمی را جرم انگاری کنند.

اما تداوم پیگیر و موثر مطالبه گری فعالین سندیکایی و معلمی و نیز حمایت های گسترده سندیکاها و تشکل ها و فعالین مستقل کارگری در عرصه بین المللی  تا همینجا نشان داده است که سرکوب ها در همین دو  زمینه هم به نتیجه ای نرسیده و عقیم مانده است.

رضا شهابی، فعال و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، با وجود نیاز فوری به درمان در خارج از زندان بدنبال ۴۲روز اعتصاب غذا، و علیرغم پایان بازجویی، در چهارمین ماه اسارتش همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین به شکل بلاتکلیف در حبس به سر میبرد. 

حسن سعیدی، فعال سندیکای شرکت واحد، پس از بازداشت در ۲۸اردیبهشت و بازجویی های طولانی و پی در پی و ۳۹ روز اعتصاب غذا با آن که آخرین دفاع از وی در هفتم شهریور به انجام رسیده همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان است.

کیوان مهتدی، نویسنده و مترجم،  با این که هیچ جرمی مرتکب نشده است همچنان بلاتکلیف در زندان است

محمد حبیبی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و سایر معلمان زندانی را با یا بدون تمدید قرار، در بند عمومی یا انفرادی بلاتکلیف در زندان اوین محبوس نگاه داشته اند.

ادامه زندان (و در مواردی آزار و پرونده سازی جدید در زندان، با استفاده از زندانیان شرور و تبهکار اجیر شده، علیه فعالین زندانی کارگری) فقط و فقط با هدف انتقام جویی از شکست و ناکامی صورت می گیرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن قدردانی و سپاسگزاری از کارگران و تشکل های مستقل کارگری و معلمی در سراسر کشور ودر سطح بین المللی، از عموم فعالین کارگری، کنشگران صنفی و حامیان جنبش کارگری میخواهد در برابر این ظلم آشکار به کارگران و معلمان ومزدبگیران کمالان و بیش از پیش صدای کارگران و معلمان دربند باشند.

ما بار دیگر یادآوری می کنیم که هیچ اندازه ظلم و زورگویی نمی تواند اراده معطوف به آزادیخواهی و عدالت طلبی فعالان زندانی را درهم بشکند.

مطالبه گری جرم نیست؛ ایجاد تشکل مستقل کارگری جرم نیست و قائم به فرد هم نیست که با انتقام از فعالین کارگری و معلمیِ زندانی پایان بگیرد

کارگر و معلم زندانی آزاد باید گردد

رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، محمد حبیبی ، جعفر ابراهمی و کلیه دیگر کارگران و معلمان زندانی آزاد باید گردند!

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

#سندیکای_کارگران_شرکت_واحد_اتوبوسرانی_تهران_و_حومه 

لطفا عکس ها و مطالب خود را در حال حاضر فقط به آدرس ایمیل سندیکا به نشانی vsyndica@gmail.com ارسال کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)