تماس رضا شهابی کارگر زندانی ساعاتی قبل از بند ۲۰۹ زندان اوین.

هشت وسی دقیقه شب ۲۹ خرداد رضا شهابی فعال سندیکایی که مدت هفت روز است در اعتصاب غذا میباشد از بند ۲۰۹ زندان اوین در تماسی تلفنی در حالی که شدت ضعف در صدایش کاملا مشهود بود ، اعلام کرد بازجویی ها همچنان ادامه دارد و در دوروز گذشته بشدت تحت فشار بازجو بوده ، این فعال سندیکایی در مورد دیدار با دو معلم فرانسوی اعلام کرده که یه دیدار بسیار معمولی بوده و صحبت خاصی هم جز مسائل سندیکایی نبوده، مگر ما به اسناد طبقه بندی شده محرمانه دسترسی داریم که اینقدر مرا تحت فشار میگذارید، اگر شما میگویید مدارک و استنادهای دیگری دارید خوب بفرستید دادگاه ، آنچه که من کرده ام، چیزی جز فعالیت های کارگری و سندیکایی نبوده است.

این کارگر زندانی اعلام کرد دچار ضعف بسیار شدید و درد بدن میباشد که با کمک‌ کارگر زندانی واله زمانی سرپا ایستاده است .

با توجه به اینکه حالش از نظر جسمانی بسیار بد و وخیم است اما به دلیل افزایش فشار بازجو به اعتصاب غذایش ادامه میدهد.

در ادامه شهابی گفت بازپرس حاج مردای چند روز پیش به دیدنش آمده و دلیل اعتصاب را جویا شده که شهابی مجددا اعلام کرده تهدیدها و توهین های بازجو و عدم رسیدگی پزشکی و شرایط بد اتاق ها و اتهامات واهی دلیل اعتصاب غذایش میباشد .

خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی صدای رضا شهابی را بسیار متفاوت با روزهای قبل از اعتصاب شنیده و بسیار نگران شرایط جسمانی همسرشان میباشند .

این فعال سندیکایی بجز جراحی های مهره های گردن و کمر در اثر ضرب و شتم زندان قبلی در حین دستگیری، دارای نوسانات فشار خون میباشد که دائما فشارش از شانزده تا هجده نوسان دارد ونیمه چپ بدن از جمله صورتش دچار بی حسی میشود.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی شدید از شرایط وخیم جسمانی این کارگر زندانی ، هرگونه تبعات جسمانی ناشی از فشار بازجو برای رضا شهابی را متوجه قوه قضاییه میداند و اعلام میدارد تا شرایط این فعال سندیکایی حاد تر نشده او را برای مدوا به بیمارستان اعزام کنید که اینکار از ابتدایی ترین حقوق زندانی است.

t.me/vahedsyndica
@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
https://instagram.com/stories/vahedsyndica
www.vahedsyndica.com

 

************

 

 

قرار بازداشت حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد یک ماه دیگر از سوی بازپرسی دادسرای زندان اوین تمدید گردید.

طی مراجعه امروز ۲۸ اردیبهشت ماه خانم نسرین رحیمی همسر حسن سعیدی از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد به دادسرای زندان اوین ، به ایشان اعلام کرده اند که قرار بازداشت این فعال سندیکایی یک ماه دیگر تمدید گردیده است .
درحالی قرار بازداشت آقای سعیدی مجددا از سوی بازپرسی تمدید گردیده که مراحل پایان بازجویی هایش دومین هفته خود را میگذراند.
این کارگر زندانی همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس است.

درهمین زمینیه حسن سعیدی در حالی که همسرش درمسیر بازگشت به خانه بود تماس تلفنی میگیرد و فکر میکند که همسرش برای سپردن وثیقه به دادسرا مراجعه کرده است ، چرا که در هفته قبل وقتی سعیدی را به دادسرا آورده بودند بازجو پرونده اش را به بازپرسی آورده بود ودر حضور بازپرس و سعیدی اعلام کرده بود که تحقیقات بپایان رسیده و قراربوده برای چهارشنبه گذشته وثیقه این فعال سندیکایی را قبول کنند که متاسفانه امروز به خانواده ایشان اعلام کرده اند که قرار بازداشت ایشان یک ماه دیگر تمدید گردیده است.
البته این برخوردها از سوی شعبات امنیتی امری رایج برای اذیت و آزار خانواده های زندانیان است و متاسفانه از هیچ رسیدگی و دادرسی قانونی هم تبعییت نمیکنند و معمولا فراقانونی عمل میکنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اینگونه پرونده سازی برای فعالین سندیکایی و معلمان را بشدت محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید وشرط رضا شهابی وحسن سعیدی و دیگر معلمان فعال در بند میباشد.

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)