بایگانی

چرا اعتصاب عمومی «تنها در کردستان» ایده پرتی است؟!

فراخوان کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت از مردم کردستان به اعتصاب عمومی

حزب به مثابه‌ی “روشنفکر جمعی”

اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن

اعتراضات سراسری اردیبهشت 1401

ستاندن نان در خیابان: دورنمای خیزش، اعتصاب، تسلیح (به بهانۀ اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱)

اعتراضات سراسری + جنبش کارگری

خیزش سراسری نیازمند پیوند با رادیکالیسم کارگری

اعتصاب عمومی سیاسی تجربه‌ای با ارزش برای جنبش انقلابی در سراسر ایران

فراخوان به تجمع توسط ٢٧ نهاد چپ و دمکراتیک در پشتیبانی از مبارزات مردم بلوچستان !

حمایت از اعتراضات بر حق مردم سراوان

فراخوان جمعی از فعالین مدنی کردستان برای اعتصاب عمومی، چهارشنبه بیست و‌ دوم بهمن

متن فراخوان جمعی از فعالین مدنی کردستان برای اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه بیست و‌ دوم بهمن

اعتصاب هماهنگ کارگران نفت و پترو شیمی و نیرو، نماد گوشه ای از قدرت طبقه کارگر

اعتصاب عمومی برای لغو اعدام!

ششمین روز اعتصاب هماهنگ کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های نفت. به کمپین دفاع از حقوق بپیوندید!

ارزیابی از اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

“اعتصاب عمومی” حلقهٔ گمشدهء مبارزات کنونیِ مردم ایران

حلقهٔ گمشده: اعتصاب عمومی

اعتراضات عراق + لبنان + دی ماه 96

ما و مشق دی‌ماه در عراق و لبنان

جزوه: از سقوط بشیر تا دوشنبۀ سیاه – درس‌های سازمان‌یابی و مبارزۀ طبقاتی در سودان

سناریوهای شورش، اعتصاب، جنگ و وظایف ما

اعتصاب مهرماه بازار

اعتصاب مهرماه بازار و چند نکته

اعتصاب عمومی رزا لنین تروتسکی

اعتصاب عمومی در آرای لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی

اعتصاب عمومی کردستان

هجوم جمهوری اسلامی علیه کردها و ارزیابی از اعتصاب منطقه‌ای کردستان

روز دوشنبه در کردستان اعتصاب عمومی اعلام شد

جنبش داخلی مذاکره خارجی

وحشت از جنبش داخلی؛ تسریع در مذاکرات خارجی

اعتراضات آب خرمشهر

خرمشهر: گلوله به جای آب…

مطالبه اعتصاب رانندگان و کامیون‌ داران - کمیته عمل سازمانده

ویدیوی تحلیلی: مروری بر ۷ مطالبه قابل دفاع در اعتصابِ رانندگان و کامیون‌داران

اعتصاب رانندگان و کامیون داران

ویدیو: تحلیل اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران