بایگانی

به پیش, به سوی اعتصاب عمومی و حضور بر مزار جانباختگان، در روز شنبه ۲۵ شهریور

اعتصاب عمومی و حضور بر مزار جانباختگان، در روز شنبه ۲۵ شهریور

فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان ٢۵ شهریور, بژی کوردستان, بژی سوسیالیسم.

فراخوان اعتصاب عمومی:۲۵ شهریور یاد فرزندان جانباخته, ۲۶ شهریور اعتصاب عمومی

فراخوان اعتصاب عمومی:۲۵ شهریور یاد فرزندان جانباخته, ۲۶ شهریور اعتصاب عمومی

فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان ٢۵ شهریور, بژی کوردستان, بژی سوسیالیسم.

فراخوان اعتصاب عمومی

فراخوان اعتصاب عمومی

چالش های جنبش زن زندگی آزادی

چالش‌های درونی جنبش زن زندگی آزادی

دستاوردهای صد روزۀ جنبش زن زندگی آزادی

الگوی اعتصابات کارگری خیزش 1401

ارزیابی از اعتصابات کارگری در ماه دوم خیزش سیاسی ۱۴۰۱

موقعیت انقلابی و انقلاب

از امروز تا موقعیت انقلابی، از موقعیت انقلابی تا انقلاب

چرا اعتصاب عمومی «تنها در کردستان» ایده پرتی است؟!

فراخوان کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت از مردم کردستان به اعتصاب عمومی

حزب به مثابه‌ی “روشنفکر جمعی”

اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن

اعتراضات سراسری اردیبهشت 1401

ستاندن نان در خیابان: دورنمای خیزش، اعتصاب، تسلیح (به بهانۀ اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱)

اعتراضات سراسری + جنبش کارگری

خیزش سراسری نیازمند پیوند با رادیکالیسم کارگری

اعتصاب عمومی سیاسی تجربه‌ای با ارزش برای جنبش انقلابی در سراسر ایران

فراخوان به تجمع توسط ٢٧ نهاد چپ و دمکراتیک در پشتیبانی از مبارزات مردم بلوچستان !

حمایت از اعتراضات بر حق مردم سراوان

فراخوان جمعی از فعالین مدنی کردستان برای اعتصاب عمومی، چهارشنبه بیست و‌ دوم بهمن

متن فراخوان جمعی از فعالین مدنی کردستان برای اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه بیست و‌ دوم بهمن

اعتصاب هماهنگ کارگران نفت و پترو شیمی و نیرو، نماد گوشه ای از قدرت طبقه کارگر

اعتصاب عمومی برای لغو اعدام!

ششمین روز اعتصاب هماهنگ کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های نفت. به کمپین دفاع از حقوق بپیوندید!

ارزیابی از اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

“اعتصاب عمومی” حلقهٔ گمشدهء مبارزات کنونیِ مردم ایران

حلقهٔ گمشده: اعتصاب عمومی

اعتراضات عراق + لبنان + دی ماه 96

ما و مشق دی‌ماه در عراق و لبنان