مردم شریف کوردستان!
هموطنان آزادیخواه ایران!
نهادهای حقوق بشری و سران دولت های جهان!

بار دیگر حکومت ایران، در ادامه نقص سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب شهروندان، اقدام به بازداشت بیش از یکصد نفر از هموطنان کورد نموده است.

موج دستگیری نویسندگان و هنرمندان در مناطق مختلف کوردستان و شیوه بازداشت ها، بر هدف رژیم در گسترش سایه ارعاب و سرکوب مردم دلالت دارد و در این راه سکوت مجامع جهانی و حقوق بشری و بخصوص سران دولت های جهان می تواند به زیان جان و روان افراد بازداشت شده بیانجامد.

در آستانه ورود به چهل و دومین سال ازپیروزی انقلاب مردم ایران توسط خمینی و همدستانش، مردم کوردستان در یادآوری آنچه که در این سالها بر این ملت مورد ستم در ایران رفته است، خواهان اتحاد مردم و اپوزسیون و همراهی و پشتیبانی دولتهای جهانی در پایان دادن به رنج و زجر مردم کوردستان هستند. آنچه که برای ما مردم کوردستان در طول زمامداری نظام فعلی ایران به روالی دردناک مبدل شده است، بگیر و ببندهای مستمر، بی پایه و بر مبنای غیظ و عداوتیست که این نظام با حقوق مردم و آزادیخواهی دارد.

تکرار این روال دردناک و اسفناک برای مردم کوردستان در ادامه نیل سیستم سرکوب به فرسایش روح آزادگی و مقاومت جمعی بوده و با هدف یکنواخت کردن اجتماع کوردستان در پذیرش سیاستهای فاشیستی و اسمیلاسیون فرهنگی و بقای قدرت با توسل به زور، خشونت و ارعاب انجام می شود. هر چند که ذره ای از عزم مردم کوردستان در ادامه مبارزه و نیل به رهایی از یوغ ستمگرانه نظام اسلامی ایران نخواهد کاست.

در شرایطی که مردم کوردستان در ظلم و تبعیض مضاعف فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی قرار دارند، تهدید و ارعاب و توسل به ابزارهای امنیتی بمنظور سرکوب و خفقان بیشتر، نه تنها باعث سکوت در مقابل اقدامات رژیم نمی شود بلکه اراده مردم کوردستان را به ادامه مبارزه تا حصول آزادی و رهایی از یوغ جابرانه نظام حال جزم تر خواهد کرد.

بازداشت و ارعاب نویسندگان، شاعران و هنرمندان، فعالین مدنی و محیط زیستی و کارآفرینان، که مصداق بارز ربایش و گروگان گیری از مردم و ناپدیدسازی قهری شهروندان است، انعکاس وحشت و هراس سران رژیم از مردم و بخصوص نسل جوان و آگاه کوردستان و نمایش قهر مستبدانه حکومت در مقابل تحولات جهانی و منطقه ای است.

توسل به خشونت در حین احضار و بازجویی، بازداشت های مبتنی بر اتهام های واهی و عاری از حقیقت، نامشخص بودن نهاد بازداشت کننده و مکان نگهداری، احضار بدون اطلاع قبلی، بازداشت بی دلیل و بدون حکم قضایی، محرومیت بازداشتی ها از حق انتخاب وکیل، عدم ارتباط با خانواده، عدم دسترسی به رسانه های آزاد و … مصداق نقض فاحش حقوق شهروندی و موازین حقوق بشری است.

در نبود آزادی بیان و آزادی اجتماعات و نبود رسانه های مستقل و مردمی، سرکوب جمعی و تضعیف نهادها و NGO های مستقل و مدنی، اقدامات مغرضانه امنیتی ها در کوردستان می تواند بیش از پیش سلامت فیزیکی و روحی هموطنان بازداشتی را در معرض خطر قرار دهد.

بر همین اساس، ما جمعی از فعالین مدنی و فرهنگی کوردستان، موج بازداشت های کور و فله ای اخیر را به شدت محکوم نموده و از تمامی مردم کوردستان و ایران می خواهیم در محکومیت آن واکنش و موضع مناسب نشان دهند. همچنین از تمامی نهادهای حقوق بشری و دولت های جهان می خواهیم ضمن رصد شرایط جسمی و روحی بازداشتی ها، به حکومت ایران در رعایت موازین انسانی و حقوق شهروندان فشار لازم را وارد کنند.

در پایان مردم آزدایخواه کوردستان را برای نجات جان دستگیر شدەگان به انجام اقدامات مدنی، اعتراض و اعتصاب در روز چهارشنبه بیست و‌ دوم بهمن ماه بعنوان موعدی برای اعتصاب سراسری و اعتراض به اقدامات سرکوبگرانە اخیر فرا می خوانیم. اعتصاب و عدم حضور در محل کار و بازار، عدم مشارکت و همراهی با فراخوان ها و برنامه های حکومتی و محکوم کردن بازداشت شهروندان در شبکه های مجازی در شرایط فعلی، می تواند اقدامی مثبت و مؤثر برای کمک به هموطنان در زنجیرمان باشد‌.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)