بایگانی

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در پشتیبانی از جنبشهای حق طلبانه مردم ایران

ایران: در ماه اعتراضات، بالاترین میزان اعدام ماهانه در پنج سال گذشته ثبت شد

خیزش‌های اجتماعی و اعتراضات اخیر

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در باره اعتراضات مردمی: حکومت در ایران نیازمند جراحی سیاسی است ن …

بحران هسته‌ای و گرانی و سرکوب اعتراضات خیابانی در ایران

تبدیل «شورش گرسنگان» به «جنبش نان و آزادی» – دکتر کورش عرفانی – ۲۳ اردی بهشت ۱۴۰۱ / ۲۰ می ۲۰۲۲

اعتراضات در ایران ۱۴۰۱

برنامه به سوی ایران آباد: نکاتی در مورد جنبش اعتراضی کنونی – کامران مهرپور، نماشون افشین

بیانیه ۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک: از مبارزات و اعتراضات سراسری علیه گرانی در ایران دفاع می کنیم!

خیزش اردیبهشت: جمهوری اسلامی رفتنی است

تحقیر ملت، از سر اختگی سیاسی!

برنامه ویژه (۴۱۳) – از همین ابتدا اعتراضات و اعتصابات پایتخت کشور را به تعطیلی کشاند – کورش عرف …

اعتراضات مردمی در ایران / معترضان چه می‌خواهند؟

دیدار قالیباف و رییسی در اوج اعتراضات مردمی به چه معناست؟

دیدار قالیباف و رییسی در اوج اعتراضات مردمی به چه معناست؟

تظاهرات و اعتصابات موردی آغازی برای تظاهرات و اعتصابات سراسری – کورش عرفانی

دستگیرشدگان اعتراضات اخیر علیه گرانی باید فورا آزاد شوند!

فراخوان به تجمع در دفاع از خیزش اعتراضی مردم برای نان و آزادی در برلین

برنامه‌ی ویژه (۴۱۱) – ابر تورم در حال استقرار کشور و منظم شدن اعتراضات – کورش عرفانی

شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتراضات ما مردم علیه سونامی گرانی بر حق است

برنامه ویژه (۴۱۰) – گسترش اعتراضات مردمی به شهرهای مختلف کشور – کورش عرفانی

سیاست گرسنه‌سازیِ نظام اسلامی: خیزش دوباره دلاوران ایران

بیانیه شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه در حمایت از اعتراضات به گرانی‌

در برابر قدرت سازمان سرکوب و فریب دولتی، سازماندهی هوشمندانه، پیاپی و همه جانبه – راهکار سوسیال …

صدای گلوله در خیابان‌های ایران؛ گسترش اعتراضات و شلیک به معترضان

چرا قیام گرسنگان؟

بله! این شورش گرسنگان است؛ گرسنگانی که تمامیت آزادی را “هم” میخواهند!

بیانیه آموزش بین الملل: معلمان و فعالان سندیکایی در ایران باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند!

«تهران هم بپا می‌خیزد اگر …» – نظری به خیزش دوباره‌ی مردمی علیه تورم و گرانی

برنامه به سوی ایران آباد: تحلیلی بر اعتراضات کارگران و معلمان در روزهای گذشته – کامران مهرپور و …

برنامه ویژه (۴۰۹) – آغاز یورش مردم به فروشگاه‌های بزرگ دولتی و مصادره‌ی مواد خوراکی – کورش عر …