بایگانی

یادداشتی درباره‌ی شعار «در خانه بمانیم» کدام خانه؟ کدام خانه‌نشینی؟

ایران به دوره قبل از بحران کرونا باز نخواهد گشت

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

پاندمی و سوسیالیسم: درس بزرگ سیاسی

به کارزار آزادی تمامی زندانیان بدون تبعیض، فوری، بدون قید و شرط بپیوندیم!

در انتظار نوبت خود

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: سازمان‌های بین‌المللی اجازه ندهند که پناهجویان از حداقل‌های …

کرونا، فرصتی نو برای “تغییر سامان پذیری جامعه”

چرا حکومت های توتالیتر در شرایط بحران، در برابر ضربات واقعیت های جهان، تزلزل کمتری نسبت به حکومت ها …

درس‌های بحران ویروس کرونا در ایتالیا

ایرلند اعلام کرد که تمامی بیماران کوید ۱۹ را به رایگان درمان خواهد کرد.[به انگلیسی]

مشارکت کوبا در مبارزه با کرونا

جهان پس از ویروس کرونا

آیا درپاندومی کرونا، زنان بیشتر در معرض خطراند؟

چالش جهانی شدن در برابر ترامپیسم

حق پاسخ چین: طرح ده پرسش دربارۀ کروناویروس جدید از ایالات متحدۀ آمریکا

ویروس کرونا بهانه برای تعویق تعیین دستمزدها

زنجیرۀ واگیر شایعه را بشکنیم

خم کهنه و شراب نو

شب آبستن است

مقابله با فرهنگ سازی

ویروس کرونا بین خصوصی‌سازی نظام بهداشتی و دیگر انحرافات سرمایه‌داری

کاریکلماتورهای کورونایی

ما همه هم سرنوشتیم

سرنوشت دو ویروس

بررسی اماکن مذهبی در بودجه

مسئولان بی‌صلاحیت و دستورالعمل‌های سودجویانه و مرگبار در باره الکل

رژیم ایران شهروندان خود را می‌کشد و ابراز نگرانی می‌کند

؟؟؟ می‌گوید: پناهنده شده‌ام، روزی بر می‌گردم که مردم کشورم آزاد باشند

چه کسانی یا شرکتهایی از وجود ویروس کرونا سود می برند