صفحه‌ی ویژه‌ی

امید رضایی

آخرین مطالب :


رادیو تحریریه: اپیزود اول: تابوشکنی رسانه‌ای!


مسوت اوزیل: درامایی در سه پرده


سهراب شهیدثالث از زبان معشوق: آدمی مغرور و غمگین


برای گوش خنیاگران

ترجمه داستان: ملزومات خوشبختی – فصل اول

حملات به پناهندگان: تروریسم در آلمان


عوارض نگاه ایدئولوژیک به آموزش و پرورش: گفت‌وگو با اسداله مرادی

«سـُـــرخ» و «سـه‌رنگ»

رادیو ریزوم، هشتم | جدال نادر با بهاره در نیم‌روز تخمی تهران


سفرنامه از اربیل تا کوبانی: از ایستادگی تا ایستادگی

آموزش و پرورش؛ حیاط خلوت کشمکش‌های سیاسی

وضعیت سالمندان ایران در دوران فروپاشی ارزش‌های سنتی


هرج و مرج استفاده از لقب ها و عنوان ها در رسانه های ایران

حقوق بشر مختص کسانی که توان خریدش را دارند نیست

آخرین نظرات توسط نویسنده امید رضایی

    نطری یافت نشد.