صفحه‌ی ویژه‌ی

Revolution Will Not Be Televised

آخرین مطالب :


نان کار آزادی، آموزش رهایی: گفت‌وگوی کلکتیو۹۸ با یکی از معلمان دربارۀ جنبش معلمان


مشاجره در مورد سازمان‌یابی طبقه: مضمون یا شکل؟


جعل تاریخ و ارتجاع سلطنت طلبان


ستم ملی، محیط‌زیستی، و طبقاتی: چند نکته دربارۀ اعتراضات خوزستان


جمهوری اسلامی در بحران: انتصابات ۱۴۰۰ و تثبیت نظام


رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی

درباره‌ی بنیان‌ها و سازوبرگ‌های دولت در «جنوب جهانی»؛ با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان

از نظریه‌ی ارزش مارکسی چه‌ می‌توانیم بیاموزیم؟


در هیچ جای جهان پناهی نیست یادداشتی درباره‌ی رمان «یک دایره‌ چرکین‌شده» (نوشته‌ی شهلا سلیمانی)


کدام تروریسم؟ کدام رهایی؟ در همبستگی با مقاومت مردم کورد و غیر‌کوردِ مناطق خودگران روژآوا

کالایی‌شدن نیروی کار در چین در شرایط جهانی‌سازی


مسئلۀ ستم ملی و ناسیونالیسم ایرانی: ترسان از امپریالیسم، گریزان از آزادی

برهوت ناپدیدشدگان – ریویویی بر جست‌و‌جوی فِرِدی نوشتۀ آریل دورفمن

آخرین نظرات توسط نویسنده Revolution Will Not Be Televised

    نطری یافت نشد.