صفحه‌ی ویژه‌ی

ائلچین حاتمی

آخرین مطالب :

کی برمی گردی پسرعمو؟! ولی هرگز برنگشت…

سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بدنبال چیست؟

گزارشی از نقض حق تحصیل و فشار بر فعالین دانشجویی آذربایجان در ایران

بازداشت دسته جمعی هواداران تیم تراکتور و فعالین مدنی در تبریز و اهداف حاکمیت ایران


نامه سرگشاده ۶۰۰ دانشجوی آذربایجانی به رسانه‌‌ها “زبان مادری ما را به میان روزنامه‌ای خود بیاورید”


دستگیری و بازداشت بهبود قلی زاده فعال مدنی شناخته شده آذربایجانی

عاشقان مجازات می شوند


شکنجه شدید داود عظیم زاده در بازداشتگاه اطلاعات تبریز

دستگیری و بازداشت لطیف حسنی و شهرام رادمهر از فعالین مدنی شناخته شده آذربایجان

سرکوب و محرومیت جنسی از موارد مهم نقض حقوق بشر

انتخابات ریاست جمهوری آینده و ترکهای آذربایجان، چه باید کرد؟

مهندسی انتخابات از مصادیق بارز نقض حقوق بشر

دستگیری و بازداشت آیت مهرعلی بیگلو توسط نیروهای اطلاعاتی

سعید متین پور، اعتصاب غذا برای دفاع از انسانیت

مبارزه برای بقا در مناطق زلزله زده و ادعاهای کاذب حاکمیت ایران

موج جدید فشار حکومت ایران بر فعالین مدنی آذربایجان

دستگیری وانتقال محمود فضلی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات

آخرین نظرات توسط نویسنده ائلچین حاتمی

    نطری یافت نشد.