صفحه‌ی ویژه‌ی

azadizamani

آخرین مطالب :

خواستار حمایت از نهادهای حقوق بشر و سیاسی هستم

در انتخابات (انتصابات) جمهورى اسلامى شركت نمى كنيم

گفتگوی تلویزیون آلمان شبکه A R D & N D R با محمد زمانی روزنامه نگار و کنشگر سیاسی


محمد زمانی در تلویزیون اندیشه;انتخابات در جمهوری اسلامی غیر دمکراتیک است

راهکارهای گذر از جمهوری اسلامی با شرکت احزاب و سازمان ها در همایش ایرانیان هامبورگ (قسمت دوم)

راهکارهای گذر از جمهوری اسلامی با شرکت احزاب و سازمان ها در همایش ایرانیان هامبورگ (قسمت اول)

حمايت احزاب و سازمانها در كميته مشترک هماهنگى در عمل از بيانيه زندانيان سياسى


گفتگوی آزیتا شهراز با منصور اسانلو و محمد زمانی به مناسبت روز کارگر در کانال یک

پشتيبانى و حمايت كميته مشترک هماهنگى عملى از فراخوان زندانيان سياسى

حماسه زنان در شاهنامه فردوسی همراه با سعید اوحدی از سیمای رهایی

گفتگوی رادیو فرهنگ با محمد زمانی در خصوص بیانیه زندانیان سیاسی و حمایت از جنبش ها در ایران

گفتگو با محمد زمانی و عباس خرسندی در خصوص بحران هسته ایی (رادیو فرهنگ)

سخنرانی محمد زمانی به مناسبت دوازدهم فروردین مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ آلمان

راهکارهای اساسی برای عبور از حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی

نقش صندوق رای در جمهوری اسلامی


تصویب قوانین ضد بشری از طرف مجلس شورای اسلامی محکوم است

اینده ایران را دستخوش احساسات نکنیم !

آخرین نظرات توسط نویسنده azadizamani

    نطری یافت نشد.