458882_328حمایت احزاب و سازمانها در کمیته مشترک هماهنگى در عمل از بیانیه زندانیان سیاسى

زندانیان سیاسى بر آغاز گام دوم اعتراضات اجتماعى و پیوند جنبشى تاکید کرده اند

گام دوم اعتراضات شروع شد

از حدود چهار ماه پیش گام اول اعتراضات و اعتصابات مردمى با حرکت توفنده کارگران، معلمان، پرستاران ،دانشجویان و پشتیبانان محیط زیست، برابرى طلبان قومى، برابرى طلبان جنسیتى و،،،، وارد مرحله جدیدى شد. در این مبارزات حق طلبانه نقش کارگران و معلمان براى رسیدن به خواسته هاى پایه اى همچون، دریافت حقوق و دستمزد متناسب با خط فقر و رشد تورم، برخوردارى از تامین اجتماعى، مخالفت جدى با هر نوع تبعیض، اخراج و قراردادهاى موقتى، حق اعتصاب، تشکل، تظاهرات و سایر حقوق اساسى پیشروانه بوده است. اگر چه بدلیل فقدان همبستگى و تشکلهاى قدرتمند هنوز به خواسته هاى خود نرسیده اند،اما با حضور اعتراض آمیز خود در خیابانها بویژه در اول ماه مى و ١٨ اردیبهشت عملا حق اعتراضات و تظاهرات مدنى و دموکراتیک را براى خود استوار ساخته اند. همین استوارى و قهرمانى اقشار معلمین و طبقه زحمتکش نیروى کار مولد یعنى کارگران بود که رژیم سرکوبگر جمهورى اسلامى را بوحشت انداخت، تا آنجا که موج جدید سرکوب را با بازداشت، فعالان کارگرى، معلمان و حقوق بشرى، تشدید اعدامها، تشدید فشار بر روى زندانیان سیاسى از طریق اعمال شکنجه سفید شروع نمودند.
اما با جنایتى که در مهاباد و همچون همیشه بر علیه یک دختر ( که از دیدگاه رژیم یک جنس درجه دوم محسوب مى شود) اتفاق افتاد با استفاده از تجربیات اعتراضى در چهار ماه گذشته، اینبار گام دوم اعتراضات در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، اصفهان ، تهران و بسیارى از شهرستانهاى ایران شعله ور شده است. هر گروه، جمعیت و کانونى دریافته است که براى رسیدن به حقوق اساسى تنها راه فریاد زدن، حرکت کردن و آمدن به میدانها و خیابانهاست. بدلیل کثرت و تنوع اعتراضات و اعتصابات مدنى امکان مهار و سرکوب آنها توسط رژیم سرکوبگر وجود ندارد. به همین دلیل هر روز شاهد موج گسترده تر اعتراضات اجتماعى جدید هستیم.
تنها راهى که مانع از سرکوب جنبشهاى اعتراضى کنونى مى شود، تلاش براى گسترش آن توسط همه حق طلبان و گروههاى اجتماعى و تاکید بر متشکل شدن و به هم پیوستن جنبشها با یکدیگر است. باید براى رسیدن به حقوق اساسى در هر حوزه دست به اعتراض زد و برابرى حقوق اقوام، برابر ى جنسیتى و برابرى مذهبى را در کنار سایر حقوق مدنى، سیاسى، اجتماعى و صنفى و اعتراض علیه اعدام، شکنجه و اجبارهاى مذهبى و ایدئولوژیک و فسادهاى عظیم مالى از سوى حکومت بویژه اختلاس چند هزار میلیارد تومانى و سوء استفاده از قدرت توسط خامنه اى و سپاه مثل تجاوزات منطقه اى و یا بتاراج بردن ٣۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ میلیارد تومانى
در کمک به بشار اسد جنایتکار را خواستار شد.
زندانیان سیاسى ٢٢ اردیبهشت ١٣٩۴
اسامى بترتیب حروف الفباء
١- امیر امیر قلى
٢- سهیل بابادى
٣- محمد جراحى
۴- خالد حردانى
۵- شاهرخ زمانى
۶- مهدى شاندیژ
٧- سعید شیرزاد
٨- حشمت طبرزدى

نماینده احزاب و سازمانها در کمیته مشترک هماهنگی در عمل
بترتیب حروف الفباء
١- جبهه آزادیخواهان ایران- دکتر اسداله باقرى، عیسى علیپور
٢- جبهه دموکراتیک ایران – طاهره صادقى، محمد زمانى، عباس خرسندى
٣- جبهه ملى ایران در خارج از کشور – دکتر امیر هوشمند ممتاز
۴- جنبش همبستگى براى دموکراسى و حقوق بشر- منصور اسانلو
۵- حزب تضامن اهواز- یاسین اهوازى، حافظ فضلى
۶- حزب دموکرات کردستان- حسن حاتمى،
٧- حزب مردم بلوچستان- رحیم بندویى-محمد کدخدایى
٨- حزب مشروطه ایران – خسرو بیت الهى
٩- سازمان مردمى کورمانج خراسان- دکتر افراسیاب شکفته
١٠- نهاد پیش بسوى احزاب مدرن- دکتر سیاوش عبقرى، دکتر شهلا عبقرى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)