گفتگوی تلویزیون آلمان شبکه A R D & N D R با محمد زمانی روزنامه نگار و کنشگر سیاسی این گفتگو در سال۲۰۰۹ در ترکیه بعد از خروج ازایران انجام شده است . انچه که مهم است تهدید از ایران آغاز شد در ترکیه ادامه داشت و اکنون هم توسط عاملان جمهوری سلامی
ادامه دارد .اما این حکومت بداند، که ما از تهدید هیچ هراسی نداریم و برای نجات ایران و برپایی دموکراسی تلاش خواهیم نمود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)