بایگانی

جنبش #زن_زندگی_آزادی محدود به تقویم و سالگرد نمی‌ماند

مصونیت در اعتراضات خیابانی: یک ارزیابی به روز شده

معدنکاران فاریاب آسمینون کرمان

معدنکاران آسمینون در برابر یک الیگارشی خانوادگی

آموزش در سال تحصیلی کرونا

سال تحصیلی جدید: یا تَرک یا مرگ

اسدبیگی‌ها بالای منبر انصاف نیوز

بحران کرونا: یک برنامه عمل

گرافیتی‌های شهری: در همبستگی با معترضان سرکوب‌شدۀ عراق

بیتکوین در ایران

ویدیوی تحلیلی: استخراج بیت‌کوین از خاکستر صنایع ورشکستۀ تولیدی ایران (+متن پیاده‌شده)

هفت تپه - محمد ولی- به تدریج2

تحریف «به تدریج» از مبارزات کارگری هفت‌تپه : نقد به روایت اسماعیل محمدولی (خبرنگار کارگری) از هفت‌ …

گرافیتی‌های حمایتی از دگرباشان جنسی در خیابانهای ایران

کارنامه شورای اسلامی + ارز دولتی اسدبیگی هفت تپه

سال نو و تکرار جدال قدیم در هفت‌تپه

حراج فروش هپکو سال 98

ویدیو: گزارش تحلیلی دربارۀ حراج دوبارۀ هپکو در سال ۹۸

اقتصاد سیاسی سیل گلستان

ویدیو: اقتصاد سیاسی سیل گلستان و کمیته‌های خودسازماندۀ مردمی‎

جنبش در سالی که گذشت

کارنامۀ جنبش کارگری و چپ در سالی که گذشت!

اعتصاب عمومی کردستان

هجوم جمهوری اسلامی علیه کردها و ارزیابی از اعتصاب منطقه‌ای کردستان

کارگران فولاد اهواز: مبارزه‌ای رو به جلو!

اعتصاب رانندگان و کامیون داران

تحلیلی بر اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون‌داران

هپکو

هپکو: استعفای مالک، ورود دولت به مسأله و چالش جدید کارگران!

گرافیتی از حقوق همجنسگرایان دفاع کنیم + کمیته عمل سازمانده کارگری

گرافیتی‌هایی در دفاع از حقوق همجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها (ایران)

خروج آمریکا از برجام: بررسی سناریوهای جنگ،کودتا، و نقش طبقۀ کارگر

خروج آمریکا از برجام: بررسی سناریوهای جنگ،کودتا، و نقش طبقۀ کارگر

مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر

ملاحظاتی دربارۀ شعار رو به رشدِ «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر»