بایگانی

مراسم سی امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در لوس آنجلس

دو قاتل: مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی

پس از “آیت الله قتل عام”، ابراهیم رئیسی، نوبت “حجت الاسلام خون آشام”، مصطفی پورمحمدی است

جنایت علیه بشریت نه فراموش شدنی و نه بخشودنی است!

فاجعهٔ ملیِ کشتارِ ۱۳۶۷، و نظرهایِ پُرتناقض و سؤال‌برانگیزِ مصطفی تاج‌زاده

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت

کشتار ۶۷ - خاوران

کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷: ننگ بشریت!

کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷: ننگ بشریت!

به کدامین گناه؟

“همین بود، دل بستن و جدایی “

بهار ۶٧ و آخرین نوروز در زندان، مینا انتظاری

حسِ رژیمِ کشتار؛ مسعود نقره کار

بیانیه برای امضا نگذاریم تابستان ۶۷ تکرار شود!

آقای امیرانتظام! مشخص کنید بستگان هزاران کشته شده باید به عیادت چه کسی بروند؟! شادی صدر

نهاد نمایندگی خامنه‌ای و تائید قتل‌عام‌های ۶۰ و ۶۷،

جنبش دادخواهی؛ تجارب ، پیشروی ها | شهاب سیروان

یادمان بیست وپنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶٧

احضار دوباره منصوره بهکیش از گروه مادران عزادار به وزارت اطلاعات

«خاوران رشت» را «پاکسازی» کردند!

گفتگو با منتظری در مورد کشتار ۶۷

پیام «مادر لطفی» در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

حس و یادی از خاوران

(خانواده ی قتل عام شده ) گفتگوی اخبار روز با جعفر بهکیش به مناسبت ۲۵ سالگی فاجعه ی ملی

شراره های شصت و هفت(مینا انتظاری )

کشتار در مازندران؛ “یادمان فاجعه ملی”

فرمان روح الله خمینی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

همنشین بهار: مادر معینی، چاووش شادی و امید

آخرین جمعه سال-گل‌ها بازهم به مزار جان باختگان در خاوران نرسید…

نقش مجید قدوسی یکی از عوامل کشتار ۶۷ در فوتبال

بیست و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷