اخبار روز – گزارش دریافتی: بالاخره پس از گذشت چند سالی، گور دسته جمعی کشتار تابستان سال ۶۷ در گورستان تازه آباد رشت را «پاکسازی» کردند. در حال حاضر هیچ چیزی که نشان دهنده این مکان باشد به چشم نمی خورد و تنها بازماندگان آن عزیزان مکان دقیق این گور را می شناسند. اول با تخریب بتون آن و بعد با ریختن زباله و ضایعات ساختمانی تلاش کردند تا این مکان را از بین ببرند.(۱) بعدها گورهایی برای اشخاص غیر سیاسی در گوشه و کنار آن ساختند و حالا روی آن گور دسته جمعی را با گورهای دیگر پوشانده و آن را کاملا محو کرده اند تا سند جنایاتشان را بپوشانند و جنایتکاران آن فاجعه را به صدارت و وزارت برسانند.

آن گور دسته جمعی در زیر گورهایی است که در عکس مشاهد می شود. بازماندگان و دوستان آن عزیزان جنایات رژیم و قربانیان اش را فراموش نکرده و نمی کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)