بایگانی

تا وقتی دادخواهی به سرانجام نرسیده، سپردن جنایت به گذشته ممکن نیست

زنان نیمه برابر: گفتگو با پرستو فروهر

۲۲سال بعد از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷؛ برای دادخواهی از پا ننشینیم – پرستو فروهر

پاسخ پرستو فروهر به درخواست فرهاد میثمی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر: همراهی با کنشگران کاموایی زند …

دادخواهی و یاد − نمایش فیلم و سخنرانی در برلین

داریوش و پروانه فروهر - پرستو فروهر

فراخوان برای حضور در خانه فروهرها در بیستمین سالگرد قتلشان

بیستمین سالگرد قتلهای سیاسی-زنجیره‌ای

صدور حکم شش سال حبس تعلیقی برای پرستو فروهر

دادگاه پرستو فروهر برگزار شد

داریوش و پروانه فروهر - پرستو فروهر

پرستو فروهر: یادداشتی پیش از دادگاه

داریوش و پروانه فروهر - پرستو فروهر

گزارشی از ایستادگی

پاسپورت پرستو فروهر در بدو ورود به ایران ضبط شد

داریوش و پروانه فروهر - پرستو فروهر

پرستو فروهر: دو ساعت سکوت

زوج آزادیخواه قربانی قتل‌های زنجیره‌ای: داریوش فروهر و پروانه اسکندری

گزارش به ملت – پرستو فروهر

یادمان جان‌باختگان راه آزادی

اصلاحات و عدالت‌خواهی در برابر تاریخ سرکوب

حقِ دیگری بودن

پرستو فروهر: در پیگیری دستبرد به خانه‌ی پدرومادرم − گزارشی از تهران

تارنمای فروهرها آغاز به کار کرد

راه‌اندازی تارنمای «فروهرها»

ممانعت از برگزاری مراسم جمعه آخر سال در خاواران

جدال بر سر اشیا در خانه خیابان هدایت

پرستو فروهر برای پیگیری و اعتراض به دستبرد دوباره به خانه فروهرها، به ایران رفت

دستبرد دوباره به خانه فروهرها

پرستو فروهر: یک گزارش کوتاه از سفر به تهران و ممانعت از مراسم بزرگداشت

در سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷

روایت دعوت عجیب میزبان بی‌شرم

نامه‌ی پیش از سفر به همراهان دور و نزدیک

پرستو فروهر و “مرا ببوس”

بازخوانی تلاش برای دادخواهی قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از منظر تبعیض‌ها و تجربه‌های زنانه