بایگانی

ملاحظاتی دلوزی در اخبار اعدام‌ها و سیاست نکروپولتیک جمهوری اسلامی

گزارشی از چهارمین هفته “سه‌شنبه‌های سیاه” و ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی علیه اعدام

معترض بلوچ با نوشته‌ای در دست: هموطن سکوت طناب دار است بر گردن همه ما

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران: «نه به  اعدام»

فریاد مشترک ما: قیام علیه اعدام

قیام علیه اعدام

اطلاعیه − فریاد مشترک ما: قیام علیه اعدام

بیانیه اعتراضی ۲۴ تشکل مستقل زنان به اعدام‌های گسترده در ایران

علیه اعدام

فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه مجازات اعدام، کشتار و شکنجه

اعدام

دیگر بس است!

اعدام‌ها و دیگر احکام غیر عادلانه دادگاه‌های غیر قانونی باید متوقف شوند

اعدام

نامه جمعی به دبیرکل سازمان ملل متحد؛ تقاضای واکنش به چوبه‌های داری که نظام ولایی برپا کرده

بیانیه حمایتی ۱۸ نهاد چپ و دمکراتیک: در اعتراض به تجاوز جنسی، کشتار و علیه اعدام، حامی و همراه خانو …

کیفرخواست علیه اعدام در ایران!

پاسخ کمیته بین المللی المپیک به نامه سرگشاده جمعی، در رابطه با اعدام نوید افکاری

گفتگو درسحرگاهی نمناک

گرافیتی نوید افکاری در ایران

علیه اعدام, علیه جنایات جمهوری اسلامی: در برابر حکم اعدام هوشمند علی‌پور سکوت نکنیم

انسان، دشواری وظیفه است – همایش در فرانکفورت

جایگزینی حکم اعدام با توجه به قوانین شرعی