در برابر حکم اعدام هوشمند علی پور سکوت نکنیم. در برابر این جنایت که در فضای سرکوب و بمراتب امنیتی در سراسر کشورمان صورات میگیرد, ساکت نمانیم. حاکمان از هر فرصتی برای انتقام گیری از فعالین سیاسی بهره میبرد و در امتداد آن به کشتار زندانیان سیاسی میپردازد. هوشمند علی پور نیز یکی از اهداف جنایتکارانه جمهوری اسلامی است که حکم اعدامش صادر شده است. خانواده وی طی درخواستی از تمامی وجدانهای بیدار درخواست یاری کرده اند و این حکم را که روز هشتم دی ماه ۱۳۹۸ اطلاع داده شده, انتقام گیری حکومتگران از خانواده او ارزیابی کرده اند. آنها خطاب به مردم مبارز و شجاع ایران نوشته اند :

خانواده های اعدامیان و جانباختگان!

خانواده هایی که عزیزانتان یا در زندان هستند و یا توسط جمهوری اسلامی مورد قتل و کشتار و ترور و شکنجه واقع شده اند. درد هم را فریاد بزنیم که ما همگی دارای یک درد مشترکی هستیم.

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم نمودن جنایات بی شمار جمهوری اسلامی در کشورمان مراتب همبستگی با فراخوان خانواده هوشمند علی پور و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی را اعلام نموده و افکار عمومی جهانیان را خطاب قرار میدهیم.

اعتراض خود را در برابر حکم اعدام هوشمند علی پور از هر طریق ممکن بگوش جهانیان برسانیم

گزارشگران

۲.۱.۲۰۲۰

رونوشت به امنستی اینترناشنال

مجامع و نهادهای حقوق بشری

gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)