بایگانی

مجمع عمومی سازمان ملل

تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل

خطاب یک پزشک به ماموران سرکوبگر خامنه‌ای در اصفهان

تو چقدر بدبختی! و من چقدر خوشبختم! سخنان پزشک اصفهانی خطاب به ماموران نیروی ویژه + فیلم

اکبر باقری

روبرو شدن با پرونده جدید با اعتراض به وضع موجود در زندان تهران بزرگ

مهران قره باغی

زندانی سیاسی مهران قرباغی در معرض تبعید و فشار و تهدید

نقض حقوق بشر

نقض حقوق بشر در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۰

جنبش خوزستان و زبان الکن رسانه‌های آلترناتیو

گلرخ ایرایی

گلرخ ایرایی: فراموش نکنیم ما توسط تاریخ، اذهان عمومی و وجدان بشری قضاوت و محکوم خواهیم شد

مرکزگرایی نخبگان و بحران حاشیه

اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان؛ سرکوب خشن با توسل به سیاست دروغ و انکار

اعمال تحریم بر سپاه پاسداران و نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی

مافیای مسلح؛ عاملان سرکوب

اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به کارگران ایران شادباش می‌گوییم!

دیپلماسی در خارج سرکوب در داخل

مادران پارک لاله ایران: بهاران مان خجسته و پیروز باد!

آموزه‌هایی برای سازماندهی اجتماعات- بخش اول

وضع کنونی، چشم‌اندازها و راه‌کارها

کانون نویسندگان ایران: پنجاه سال مقاومت علیه سرکوب و سانسور

سالگرد کشتار مردم کردستان در مرداد سال ۵۸ بدستور شخص خمینی

سالگرد کشتار مردم کردستان در مرداد سال ۵۸ بدستور شخص خمینی

آیا اعتراضات به نتیجه می‌رسند؟

در معنای «خاله‌زنکی»

ما هم ‌نمی‌توانیم نفس بکشیم

خشونت سیستماتیک در شرق سر می‌بُرد و در غرب خفه می‌کند

فعالان جنبش زنان و گذر از دوران کرونا

کارنامه دوماهه نظام کودک‌کش

اعتراض‌های خیابانی و شکاف میان معترضان

بیانیه شماری از زندانیان سیاسی پیرامون اعتراضات مردم پس از کشتن مسافران هواپیما توسط سپاه

سه تصویر دیگر از روزهای مردم

بیانیه‌ای برای اجماع بر سر نقاط مشترک

فقر، تحقیر، سرخوردگى

سرکوب هویت رژیم است

لوگوی نبض‌ایران

فعالیت مدنی در فضای سرکوب