بایگانی

پیام اسماعیل بخشی: راه رهایی و پیروزی در اتحاد است

“تیلاپیا خون هورالعظیم را هورت می‌کشد”؛ روایت‌های سپیده قلیان از زندان

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر می کند: «دستاوردی» به نام «کاچی»/ یادداشت سوم

قرارداد سفيد امضا

هم راه کارگران:مصوبه مزدی شورای عالی کار و رابطه تورم با «دستاوردی» به نام «کاچی»/یادداشت دوم

آدرس‌های تماس با “سندیکای هفت تپه”؛ به یاری اعتصاب‌گران بشتابیم!

کرونا و کودکان کار

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر کرده است: یادداشت اول مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» ب …

از کاخ اکبر تا کوخ عمران

جنبش خودمدیریتی کارگران در هفت تپه و سراسر ایران

زندگی کودک کار؛ از آزار جنسی تا مرگ در خیابان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعتبار خود را از کارگران گرفته است!

نه به شلاق کشی کارگران و زحمتکشان در ایران !

وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر – با حضور محسن حکیمی (۲)

«حقوق‌بشر» گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی‌های انقلابی

زنان کورد: خشونت و ستم تقاطع یافته

رد پای رفرمیسم در جنبش کارگری و طومار ۶۰۰۰ امضاء!

واژه‌ی انعطاف‌پذیر طبقه

در دفاع از نامه سرگشاده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

نامهء سرگشادهء “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه” در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف

طبقه کارگر پاسخ شایسته‌ای به شورای عالی کار خواهد داد!

اردوی کار: اتهام امنیتی فریدون نیکو فرد به سندیکای نیشکر هفت تپه

تأثیرات پاندمی بر مشاغل زنان کارگر

وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر – با حضور محسن حکیمی (۱)

ما همه باید فمینیست باشیم

دستمزد در کشاکش بازی‌های دولت و آنهایی که خیلی می‌دانند

اجرای حکم شلاق علیه رسول طالب مقدم شناعت تا کی تا کجا

یک گزارش: روزهای کابوس‌وار کرونا

نامه سرگشاده در رابطه با پیام “کنفدراسیون ای یو اف”

میزان سهم هر کارگر هفت تپه در مالکیت شرکت و کلیات و اصول شرکت تعاونی کارگری- قسمت اول