بایگانی

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران: کشتار وحشیانه مردم معترض در ایران را بشدت محکوم می کنیم

اطلاعیه جنبش کارگری چگوارا در پشتیبانی از اعتراضات به حق مردم ایران

«برای رفع خشونت و تبعیض بر زنان، متحدانه گام برداریم»

مردم متحد شکست نمی خورند!

روند سقوط رژیم و جنبش دادخواهی

پیشروی جنبش اعتراضی در گرو اتخاذ تاکتیک‌های مناسب است

سرکوب وکشتارمردم تابه کی؟

صف آرایی توده های مردم ایران در مقابل حکومت اسلامی

«نجات به شیوه‌ تاچریسم» یک دروغِ شاخدار است/ نباید کارگران را با نام خصوصی‌سازی به ورطه‌ی نابودی کشاند

نعمت «تحریم» و کودتای تعدیل ساختاری

کودتای اقتصادی - تعدیل ساختاری

گزارش ویدیویی: نعمت تحریم و کودتای تعدیل ساختاری

هفت تپه - آبان 98

هفت‌تپه در سالگرد صعود: ارزیابی از دور اخیر اعتراضات

خصوصی سازی و راه حل نوین

از مبارزات مردم عراق علیه، فقر، بیکاری و فساد و همچنین علیه دخالت نظامی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنیم!

«کتاب نقد» − شورا: شکل سیاسیِ سرانجامْ مکشوف؟

چرا جمهوری اسلامی قلیان و بخشی را آزاد کرد

تله فقر برای کارگران در جستجوی مسکن/ آرزومندی کارگران برای اجاره خانه حتی در شوش و مولوی

هپکو، تابلوی بی لیاقتی جمهوری اسلامی

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی حکم زندان دو تن از اعضا

آزادی موقت کارگران از زندان و نکاتی در ضرورت تحول جنبش کارگری در ایران

۱۳ آبان، روز دانش آموز، شرح حالِ محرومانی از تحصیل l کودکی‌هایی که در سطل زباله می‌گذرد!/ پیمانکاران پسماند شهرداری تهران را نمک گیر کرده‌اند

مصاحبه جهان امروز با صلاح مازوجی در مورد اوضاع سیاسی ایران و وظایف ما

اعتراضات عراق + لبنان + دی ماه 96

ما و مشق دی‌ماه در عراق و لبنان

مرامنامه جنبش علیه بیکاری (شوراهای بیکاران)

مانیفست جنبش علیه بیکاری

شورش علیه نئولیبرالیسم، فساد سیستماتیک و نظم غیردمکراتیک

“اسماعیل بخشی و مناظره ای برای تمام فصول” – نبشته ای از محمد حبیبی، از زندان اوین

قسم به چشمهای سرخت اسماعیل عزیزم, که آفتاب روزی

خورشید گمان مبر که تاریک شده ست

بیانیه « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا