بایگانی

ترانه‌ی “آبان ادامه دارد…”

نگاهی به کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان از بهروز بوچانی

گرافیتی ویروس سیاسی کرونا

گرافیتی: اسلام و سرمایه در خدمت اپیدمی ویروس کرونا

احکام سنگین برای معترضان بازداشتی آبان‌ ۹۸ – طرحی از ایمان رضایی

سوگوارانه ای برای فریده / م.سحر

سبک معماری آذربایجان (سبک آذری)

به یــاد منصور کوشان

فتح باغ

مرثیه

متبرک باد نامِ تو!

مصادره کنندگان و غاصبان

انگل

نقد فیلم پارازیت ( انگل )

پشته ای از دروغ

رویا یا واقعیت؟!

دستکاری دیوارنویسی‌های قاسم سلیمانی (+ به انضمام پاسخ به ۶ سفسطه دربارۀ نقش او)

جعبه ارواح

“ما انقلاب کردیم، یا… ؟”٬ ادای احترام به محمد قهرمان

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز / این تیزی سنان شما نیز بگذرد

صدائی که سکوت را به چالش طلبید

گرافیتی‌های شهری قاسم سلیمانی: قصاب سوریه و عراق

سالروز تولد وارطان سالاخیان, “از تیرگی درآمد و در خونْ نشست و رفت”

تسلیت به ایران و مردمم

انتقام سخت – طرحی از ایمان رضایی

“سیگار وطنی نکش، شعر ناشتا هم نگو!” درباره صورت دومِ بهرام صادقی: شاعری

خوانش داستان “فتحنامه مغان” اثر هوشنگ گلشیری

هر دو روی یک سکه

سرود رود

سرود خون ارغوان‌ها

“بلوک تاریخی” به عنوان یک مفهوم استراتژیک – گرامشی و استراتژی چپ معاصر

امر شخصی، سیاسی است