بایگانی

در «خط سبز» چه اتفاقی در حال وقوع است؟

در مورد موج کودتاهای نظامی در آفریقا

درباره مشکوک الحالان ضد حقوق بشری

وحشت سپاه پاسداران از گسترش کانون‌های شورشی در ایران

تکرار شکست مردم ایران در مقابل ج.؟!، چه کسانی و چقدر خیانت کردند در شکست دادن جنبش مهسا…؟

حملات هم‌راستای دول حاکم علیه بخش‌های کردستان وارد مراحل خطرناکتر شده

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟ (بخش ۲)

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

شماره ۲۲ مجله آلترناتیو منتشر شد

انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»‌ و حل مسئله کُرد در ایران و شرق کردستان

ایران چیست؟ طرح مسئله پیرامون نام‌های آریا، ایران و فارس

ماجرای نمایش مشکوک منشور کورش در ایران و چند انتقاد دیگر

اهداف ترکیه در مرحلۀ تجدید ساختار شمال سوریه

بیانیه تحلیلی مجامع اسلامی ایرانیان; دفاع از حق طبیعت و حیات دریاچه ارومیه و دیگر بخشهای طبیعت ایرا …

اوجالان کیست؟/ هویت رهبر آپو؛ یک عمر مبارزه برای آزادی

استثمار اقتصادی امپریالیستی، فقر، تورم، بیکاری، ناامنی و ندانم‌کاری‌های دولت غیر قابل پذیرش است!

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در دفاع از حقوق اساتید اخراجی دانشگاه ها

چرا چنین رقابت بینا-امپریالیستی بر کشوری مانند سودان متمرکز شده است؟

دیکتاتوری

پ.ن /ویرایش مطلب مهم: هشدار/ اختلاف و تفرقه عامل شکست جنبش مردمی/اوّلیات بدیهی حقوق بشری تنها خطوط قر …

ضرورت ایجاد حساسیت محیط زیستی در آموزش عمومی

دیکتاتوری

پ.ن: ایران در اِشغال طیف های لاتیسمی تا آخوندیسمی و خرده کارهای مافیایی و لاشخورهای دیگر…!، و اما …

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

جنبش، انقلاب

تمدن سرمایه‌داری صنعتی انسان‌محور و بحران‌های اقلیمی

آنالیز: نگاهی مجدد به بحران جهانی تغییرات اقلیمی، گفتگو با فرخ جعفری از نهاد همیاری اکولوژیکی

دیکتاتوری

پانوشت مهم درباره حرام لقمگی تجارت ایدئولوژی کارها از جمله حجاب و سایر حرام لقمگی های ج.ا ها وسایر ش …

شهید رِزان جاوید الگوی مبارزه‌گری و اسوه آزادیخواهی بود

رؤسای مشترک کودار و پژاک: قاطعانه به راه شهید رِزان برای آزادی خلقمان ادامه‌می‌دهیم

دیکتاتوری

دعوت به بازخوانی “سقوط های تراژیک “رویا جای گاه ها”ی سوئیسی وار ما؟!”، بروزرسانی و ویرایش و پ …

دیکتاتوری

خیانت برخی به خود و جنبش؟!

دیکتاتوری

پانوشت ها، از درختان آخته تا پدوفیلی، از بدیهیات و اوّلیات حقوق بشری تا فرمان روایی مردمی