بایگانی

کوردهایی که برای فلسطین جان دادند

“ما در آدانا/یوره‌غیر به فاشیست‌ها حمله کردیم”

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

مسئلۀ فلسطین و کورد تنها با غلبه بر ذهنیت دولت-ملت قابل حل است

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

در «خط سبز» چه اتفاقی در حال وقوع است؟

اهداف ترکیه در مرحلۀ تجدید ساختار شمال سوریه

مجازات دسته جمعی کُردها در ایران در سال ۱۳۶۲: داستان‌های فراموش شده

همبستگی علیه حافظان نظم پدرسالار: ستم ملی و امنیتی کردن فضا

یک رژیم ورشکسته و دهها هزار پرونده انقلابیون

دمیرتاش: من عضو HDP هستم و خواهم ماند …یک عذرخواهی بزرگ به مردم بدهکاریم.

رسانه‌های اجتماعی، شکل‌گیری “ما” و بحران بازنمایی حاشیه

پرومته در زنجیر، در آستانه ۲۵ سالگی اسارت اوجالان و انتخابات ترکیه

واپسین نامه شیرین علم هولی پیش از اعدام

«ما در میدان های اول ماه مه فاشیسم را شکست خواهیم داد!»

دربارۀ انتخابات آتی ترکیه

استراتژی‌های رژیم برای مهار ظرفیت انقلابی جنبش «زن زندگی آزادی»

گزارش ۸ مارس در ترکیه، شمال کوردستان و روژاوا

«نرمالیزاسیون تجزیه طلبی»و لزوم تشکیل «جبهه متحد ملی گرایان»

دیدگاه حزب دموکرات کردستان ایران در مورد پسر شاه – کمال کریمی عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایرا …

سلطه‌ی مردسالاری بر میدان سیاست (یا همان سیاست مردانه)

منشور حقوق و آزادی‌های زنان در کل کردستان و دیاسپورای کرد

زلزلۀ خلق، «آ.ک.پ» را نابود خواهد کرد!

از دموکراسی تا تمامیت‌خواهی – نقدی کوتاه بر پیش‌شرط رضا پهلوی

دولت ترکیه هر روز در عفرین دست به جنایت می زند

به سیاست جنگ و اشغال در عفرین و سوریه خاتمه دهید

ما خواستار آزادی فوری و حق پناهندگی برای «اجویت پیراوغلو» هستیم!

همبستگی با «حزب دموکراتیک خلق ها»: شما نمی توانید مبارزه برای آزادی را ممنوع کنید!

وضعیت کنونی در کوردستان: امید دموکراتیک

«کوردستان گۆڕستانی فاشیستان» یعنی رمز مبارزه سازماندهی‌ست نه رهبری