بایگانی

صدارت- آموزه‌های انقلاب ۱۳۶روزه را برای پیش‌گیری از حمله خارجی بکار بریم

برای خورشیدی که از بالای چوبه‌ی دار طلوع نکند؛ آنجلا دیویس و زندانیان سیاسی

کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان خوی وظیفه اخلاقی و انسانی است

یک روز برفی جلوی زندان در کنار خانواده‌ی بازداشت‌شدگان

علی صدارت- هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند! وسیله، هدف واقعی را به طور شفاف، پیش‌گویی می‌کند!

صدارت : نیاز به آلترناتیو و بدیل – بدیلِ مردم‌خواسته، و یا «بدیل» قدرت‌فرموده؟

صدارت- همسازی ملی جمهوری‌خواهان برای ایران فردا: معضلات و راهکارها

صدارت- نقش رسانه‌های همگانی در یک جمهوری – مصاحبه، پرسش و پاسخ

صدارت- رسوایی احزاب، و سازمان‌ها، و افراد وابسته به قدرت‌ها

صدارت: توصیه‌هایی برای دوران بازداشت و بازجویی

صدارت- توئیت‌گیت!

زارا جم: «شنا می‌آموزم تا اگر کسی خواست خودش را غرق کند نجاتش دهم»

دستاورد این روزهای زنان: بی‌روسری در خیابان

صدارت: آیا ممکن است دوستی با هر کس و ناکسی، فقط به این دلیل که با دشمن من دشمن است، کار صحیح و خوبی با …

صدارت- اتحاد؟ همدلی؟ همصدایی؟ همبستگی؟ دشمنِ دشمنِ من، الزاما دوستِ من نیست!

همبستگی ملی

چگونه ایجاد همبستگی کنیم؟ موانع و بسترهای تاریخی آن کدامند؟ مبانی آن عبارت از چیست؟ بخش نخست (کاوه)

شورای ملی تصمیم یا سرپوشی برای مسئله ملی-اتنیکی در ایران؟

چگونه می‌توان دموکراسی را نجات داد؟

همه‌گیری جهانی ویروس کرونا روشن ساخت که چیزی به نام جامعه وجود دارد

بازپس‌گیری خیابان، دستاورد مهم جنبش معلمان

عقب‌ نشینی آن‌ها و پیشرویِ ما در دوران پسا‌ “احیای برجام”

جوانه بار خواهد داد و این خاصیتِ خاک است

این درد ز حد رفت

تو ای سرباز! فرمانده! تو با ایران هم آوا باش

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

نامه ای به شاهزاده رضا پهلوی

حمایت نکردنِ هنرمندانِ ایرانی از اعتراضاتِ مردم

تاثیر هشتگ در سرنگونی جمهوری اعدام اسلامی

مزدوران جمهوری اعدام اسلامی در قامتِ مدافعان حقوق بشر