بایگانی

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد: از اعتراضات به حق مردم شریف خوزستان حمایت می کنیم!

حق تعیین سرنوشت با اتحاد

در همبستگی با اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی

پیام همبستگی همکاران پروژه‌ای اعتصابی شهرستان ایذه به به کارگران اعتصابی در هفشجان

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان و فعالان عدالت اجتماعی مستقل در همبستگی با اعتصابات کارگری

پشتیبانی کیهان کلهر از اعتصابات سراسری کارگران

همبستگی با اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی گسترش می‌یابد

خلع ید به حکم کارگران

دانش آموزان هم به جرگه ی معترضین پیوسته اند

تا وقتی دادخواهی به سرانجام نرسیده، سپردن جنایت به گذشته ممکن نیست

جنبش کارگری در ایران: مطالبات معیشتی و صنفی یا تغییرات سیاسی

مطالعات کُردستان و زنان کُرد:شهرزاد مجاب در گفتگو با افسانه هژبری

اجتماع دست‌ها

اخطاریه کارگران گروه ملی فولاد (اهواز) به حراست شرکت

بازنشستگان راهکارهای مطمئنی برای کسب حقوق خود در سال ۱۴۰۰ نیاز دارند

بوی انقلاب و آزادی در شهرهای ایران: حمایت مردم بهبهان از اعتراضات در بلوچستان

حداقل کاری که در همبستگی با مبارزات مردمی در بلوچستان می توانید انجام دهید!

مردم سراسر ایران از مردم بلوچستان حمایت کنید، آنجا مردم را قتل عام میکنند

آینده‌ی لیبرالیسم

پیام همبستگی دانشجویان ایرانی با دانشجویان و رنگین کمانی‌های (ال جی بی تی کیو+) ترکیه

راه حل ایران، سرمشق گرفتن از انقلاب است

تنها به لطف همکاری بر ویروس کرونا غلبه خواهیم کرد

در مقابل ستم باید دسته‌جمعی ایستادگی کرد

اولویت دسترسی به واکسن کرونا، گروه‌های پرخطر یا ثروتمندان؟

پناهجویان در موقعیت همه‌گیری کووید-۱۹

جامعه‌ی مدنی به دنبال مرهمی برای زخم کرونا

خواسته‌های کارگران، زیر سایه‌ی کرونا و اعتراض‌های آبان ماه

ویروس کرونا چطور دنیا را تغییر خواهد داد؟

همبستگیِ آسیب‌دیدگان آنگاه که با شکنندگیِ خود رویاروی می‌شویم