بایگانی

چرا قرارگاه خاتم متولی تخریب برج متروپل شد؟

ناکارآمدی قوانین و فساد ساختاری در ساز و ساخت، مجتمع متروپل

آوارهای پیاپی حکومت، خیزش‌های پیوسته‌ی مردم و خاوران!

درد، اندوه و رنجِ کنش‌ساز

برج متروپل، سینما رکسی دیگر

هراس جمهوری اسلامی از آبادان سکولار

آبادان*

متروپل حادثه نبود؛ کالبدشکافی یک فاجعه

آنالیز: ریشه‌های خیزش آبادان بعد از ریزش متروپل، واکاوی نقش رژیم و نئولیبرالیسم سرمایه‌داری

بیانیه تحلیلی مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت فاجعه فرو ریختن برج متروپل در آبادان

از آتش زدن سینما رکس آبادان تا فروریزی برج متروپل، ۴ دهه جنایت

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران: در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان

فروپاشی متروپل، نگران ایران‌‌ایم؛ بیانیه جمعی از نواندیشان دینی ایران

تظاهرات خرمشهر: میکشم آنکه برادرم کشت! – فیلم‌ها

ایران صاحب نداره! فیلم‌های تظاهرات مردم آبادان در اعتراض به فرو ریختن ساختمان متروپل

فاجعه‌ی آبادان: نمادی از آنچه در انتظار ایران است! – کورش عرفانی

برنامه ویژه (۴۱۸) – ریزش برج تجاری در آبادان: فاجعه‌ای که نباید بی جواب بماند – کورش عرفانی

لحظه مرگبار فروریختن ساختمان متروپل آبادان روی سر رهگذران و خودروها، از یک دوربین مداربسته + فیلمه …

شما توهم دارید!! حرف‌های نگفته ماجرای فروریختن ساختمان متروپل آبادان – فایل صوتی