تظاهرات زنان خرمشهر: دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست! – ویدئو

تظاهرات خرمشهر: میکشم آنکه برادرم کشت! – فیلم‌ها، اعتراض به بی عملی در فاجعه فروریختن ساختمان متروپل آبادان

مردم ما باغیرتند! همبستگی مردم شهرهای مختلف و بی‌خیالی دولت در فاجعه متروپل آبادان – گزارش از آبادان

عزاداری مردم بهبهان در همبستگی با مردم آبادان – ویدئو

امشب ؛ مرگ بر دیکتاتور! تظاهرات خرمشهر – ویدئو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)